Nieuws

Op 19 december 2020

Nieuws uit de gemeenteraad -15 december 2020- -Herziening meerjarenplan 2020-2025 Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het huidig bestuur gedurende de komende 6 jaar. Wie graag zelf de meerjarenplanning bekijkt: https://www.holsbeek.be/beleidsnota-meerjarenplan-2020-2025. Naar …

Op 18 november 2020

  -Livestream gemeenteraad Ook deze keer werd een on-line gemeenteraad georganiseerd. Reeds in mei vroegen we om een livestream te voorzien zodat ook burgers de gemeenteraad kunnen volgen. We deden het voorstel om dit via een YouTube-kanaal te organiseren, waarvoor gratis streaming software …

Op 14 oktober 2020

-Activiteiten Ecowerf 2021 Vanaf maart 2021 start EcoWerf met de tweewekelijkse inzameling van de Nieuwe Blauwe Zak. De Nieuwe Blauwe Zak (ook gekend als de P+MD) bevat de vroegere pmd-fracties, aangevuld met extra soorten plastic verpakking, in totaal 14 soorten verpakkingen. Aangezien deze …

Blikvangers

  • N-VA Holsbeek zet dierenwelzijn op de agenda

  • Bijna 1,48 miljoen euro extra budget voor Holsbeek dankzij Vlaams regeerakkoord

  • N-VA Holsbeek overhandigt partituren van De Vlaamse Leeuw aan gemeentebestuur

  • Catalaanse avond zaterdag 26 oktober

  • N-VA Holsbeek zorgt voor invoering European Disability Card

    Op de gemeenteraad van 25/06/2019 lanceerde de Holsbeekse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten.
  • N-VA Holsbeek kaart éénrichtingsverkeer Nobelberg aan