Nieuws

Op 14 oktober 2020

-Activiteiten Ecowerf 2021 Vanaf maart 2021 start EcoWerf met de tweewekelijkse inzameling van de Nieuwe Blauwe Zak. De Nieuwe Blauwe Zak (ook gekend als de P+MD) bevat de vroegere pmd-fracties, aangevuld met extra soorten plastic verpakking, in totaal 14 soorten verpakkingen. Aangezien deze …

Op 18 september 2020

-Herziening meerjarenplan 2020-2025 Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het huidig bestuur gedurende de komende 6 jaar. De inhoud van het beleid wijzigt niet. Onze belangrijkste opmerking is dat er vooral veel overdrachten van vorig jaar zijn gebeurd zodat de investeringsuitgaven …

Op 6 augustus 2020

N-VA voorzitster Sabine Wyns en Joke Gysel van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst vinden dat het onderhoud op de gemeentelijke begraafplaatsen in Holsbeek te wensen overlaat. Ook vorig jaar kwam er heel wat reactie op het onkruid. Normaal zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het …

Blikvangers

  • N-VA Holsbeek zet dierenwelzijn op de agenda

  • Bijna 1,48 miljoen euro extra budget voor Holsbeek dankzij Vlaams regeerakkoord

  • N-VA Holsbeek overhandigt partituren van De Vlaamse Leeuw aan gemeentebestuur

  • Catalaanse avond zaterdag 26 oktober

  • N-VA Holsbeek zorgt voor invoering European Disability Card

    Op de gemeenteraad van 25/06/2019 lanceerde de Holsbeekse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten.
  • N-VA Holsbeek kaart éénrichtingsverkeer Nobelberg aan