Nieuws

Op 25 mei 2021

Recreatiezone Bruul Op de RUP-recreatiesite Bruul wil het bestuur, nu alle gronden zijn aangekocht, een sportsite creëren. Bij de ontwikkeling van de site zal de gemeente Holsbeek in eerste instantie onder meer een kunstgrasveld, een natuurgrasveld, een Finse Piste en een parking voorzien. Met oog …

Op 29 april 2021

Onderzoek naar buitenlandse bezittingen Wij dienden een voorstel in om in te gaan op een nieuwe raamovereenkomst die het gemakkelijker maakt voor sociale verhuurders om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders. Alle gemeenteraadsleden keurden dit voorstel goed …

Op 26 maart 2021

-Hulsbergweg: aanleg riolering en wegenis De gemeenteraad keurde de werken goed voor de aanleg van gescheiden riolering en een nieuw wegdek in de Hulsbergweg. De kosten worden geraamd op 925.000 euro. Daarvan wordt een derde, 348.000 euro, betaald door de Vlaamse overheid als toelage voor de …

Blikvangers

  • N-VA Holsbeek zet dierenwelzijn op de agenda

  • Bijna 1,48 miljoen euro extra budget voor Holsbeek dankzij Vlaams regeerakkoord

  • N-VA Holsbeek overhandigt partituren van De Vlaamse Leeuw aan gemeentebestuur

  • Catalaanse avond zaterdag 26 oktober

  • N-VA Holsbeek zorgt voor invoering European Disability Card

    Op de gemeenteraad van 25/06/2019 lanceerde de Holsbeekse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten.
  • N-VA Holsbeek kaart éénrichtingsverkeer Nobelberg aan