Goed wonen in Holsbeek

Holsbeek blijft een groene, landelijke en veilige gemeente waar het goed is om te wonen.

Wij zien Holsbeek als een groene en landelijke gemeente. De ruimtelijke ordening moet ervoor zorgen dat dit zo blijft. Agrarisch gebied en natuurgebied moet behouden blijven. Uitbreidingsmogelijkheden voor betaalbaar wonen moeten gezocht worden binnen het bestaande arsenaal van bebouwbare oppervlakte bijvoorbeeld via herverkaveling van grote percelen en het stimuleren van kangoeroewoningen. Bij het bouwen van meergezinswoningen moet erop toegezien worden dat er voldoende parkeergelegenheid voorzien wordt. In de dorpskernen van Holsbeek ondervinden we elke dag dat ook bewoners van een meergezinswoning twee voertuigen hebben. Daar moet in de toekomst meer rekening mee gehouden worden.

Richtlijnen over ruimtelijke ordening worden dikwijls provinciaal bepaald. Wij willen met de provincie optimaal samenwerken om onze gemeente groen te houden. 

Nieuws over dit onderwerp

Holsbeek ondertekent Klimaatengagement

Op vrijdag 18 oktober tekenden 64 Vlaams-Brabantse gemeenten een nieuw Klimaatengagement. Hiermee spreken ze, samen met de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven, hun ambitie voor het …