Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 april 2021

Onderzoek naar buitenlandse bezittingen Wij dienden een voorstel in om in te gaan op een nieuwe raamovereenkomst die het gemakkelijker maakt voor sociale verhuurders om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders. Alle gemeenteraadsleden keurden dit voorstel goed …

Op 26 maart 2021

-Hulsbergweg: aanleg riolering en wegenis De gemeenteraad keurde de werken goed voor de aanleg van gescheiden riolering en een nieuw wegdek in de Hulsbergweg. De kosten worden geraamd op 925.000 euro. Daarvan wordt een derde, 348.000 euro, betaald door de Vlaamse overheid als toelage voor de …

Op 25 februari 2021

-GBS De Gobbel en De Zilverlinde: renovatie sanitair en stookplaats Uiteraard keurden we de plannen goed voor de vernieuwing van het sanitair en de verwarming in GBS De Zilverlinde en De Gobbel. -Omschakeling naar openbare LED-verlichting in gans Holsbeek Tussen 2021 en 2030 zal in gans de gemeente …

Op 28 januari 2021

-Aanvullende verkeersregeling Nieuwrode dorp De werken in Nieuwrode zijn volledig afgerond sinds december 2019, de plaatsing van gepaste verkeersborden en signalisatie wordt bepaald, goedgekeurd in de gemeenteraad en uitgevoerd. -Wij vroegen naar een evaluatie van de verkeerslichten: Kunnen de …

Op 19 december 2020

Nieuws uit de gemeenteraad -15 december 2020- -Herziening meerjarenplan 2020-2025 Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het huidig bestuur gedurende de komende 6 jaar. Wie graag zelf de meerjarenplanning bekijkt: https://www.holsbeek.be/beleidsnota-meerjarenplan-2020-2025. Naar …

Op 18 november 2020

  -Livestream gemeenteraad Ook deze keer werd een on-line gemeenteraad georganiseerd. Reeds in mei vroegen we om een livestream te voorzien zodat ook burgers de gemeenteraad kunnen volgen. We deden het voorstel om dit via een YouTube-kanaal te organiseren, waarvoor gratis streaming software …