Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 oktober 2018, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, Onderwijs en jeugd, Verkiezingen 2018

N-VA Holsbeek zet in op jongeren Één van de speerpunten uit het programma van N-VA Holsbeek voor de gemeenteraadsverkiezingen is het inzetten op een leeftijdsvriendelijke gemeente. De partij wenst in te zetten op een beleid op maat van de jonge burgers, door enerzijds in te zetten op …

De gemeenten in de rand rond Leuven ondervinden een steeds grotere druk vanwege de verstedelijking. Dit resulteert in meer interesse vanwege projectontwikkelaars om hoogbouw te realiseren in een poging om in te spelen op de toenemende vraag naar appartementen, ook in onze gemeente. N-VA Holsbeek is …

Op 1 oktober 2018, over deze onderwerpen: mobiliteit en ruimtelijke ordening, Verkiezingen 2018

PERSMEDEDELING  Lijsttrekker N-VA Holsbeek, Jo Vanmechelen  (N-VA) Plaats 2, Sabine Wyns (N-VA) 24/09/18   N-VA Holsbeek opgetogen over Vlaamse steun voor lokale fietsprojecten   N-VA Holsbeek is opgetogen met de steun van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voor fietsinfrastructuur in de …

Op 30 juli 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

N-VA Holsbeek stelt zijn lijst voor  Op maandag 2 juli maakte N-VA Holsbeek zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 bekend. Deze lijst, met 21 kandidaten, kreeg de unanieme goedkeuring van de leden van de lokale afdeling. Het zijn gewone Holsbekenaren uit Nieuwrode, Sint …

Op 10 juli 2018, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, mobiliteit en ruimtelijke ordening

N-VA Holsbeek opgetogen met nieuwe vastlegging van de archeologische zone in de Wingevallei De prehistorische sites langs de Winge in Holsbeek -die mede ontdekt werden door de Holsbeekse amateurarcheologen Gust Boschmans en Norbert Crabbé- hebben uiteindelijk dankzij minister-president Geert …

Op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, Verkiezingen 2018, Sport, Sport & vrije tijd, Sport / vrije tijd / jeugd, SPORT en CULTUUR

N-VA Holsbeek steunt de ontwikkeling van sportinfrastructuur in Holsbeek, maar mist beleidsvisie bij het huidige gemeentebestuur.  Dat het gemeentebestuur nu plots - kort voor de verkiezingen - grote uitgaven belooft voor het voetbal in Holsbeek, illustreert voor N-VA het gebrek aan …