Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 oktober 2019

In het licht van de recente gebeurtenissen in Catalonië toont het bestuur van N-VA Holsbeek zich solidair met de Catalaanse gevangenen, die gevangenisstraffen tot 15 jaar cel riskeren voor ‘opruiing’. Voorzitster Sabine Wyns volgt al geruime tijd de strijd voor onafhankelijkheid van Carles …

Op 19 oktober 2019, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek

Op vrijdag 18 oktober tekenden 64 Vlaams-Brabantse gemeenten een nieuw Klimaatengagement. Hiermee spreken ze, samen met de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven, hun ambitie voor het klimaat uit. Dit op initiatief van gedeputeerde Bart Nevens (N-VA). De afwisselende periodes van hitte, …

Op 7 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Holsbeek betekent dat concreet 1.476.622 euro waarvan 319.745 euro voor ambtenarenpensioenen en 1.156.877 euro investeringsbudget. Dat is het gevolg van het nieuw …

Op 4 september 2019

Naar aanleiding van de komende jaarlijkse festiviteiten rond 11 november in Holsbeek  overhandigde Herman Van Criekingen (N-VA) op de gemeenteraad van 3 september de partituren van het Vlaamse volkslied aan de schepen van Feestelijkheden. Enkele jaren geleden vroeg Herman Van Criekingen om in …

Op 2 juli 2019, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, OCMW & Sociale Zaken

Op de gemeenteraad van 25/06/2019 lanceerde de Holsbeekse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten. Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België en in een aantal Europese landen erkend zijn als persoon met …

Op 7 juni 2019, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, mobiliteit en ruimtelijke ordening

Naar aanleiding van de werken op de Nobelberg heeft de gemeente de tijdelijke invoering van éénrichtingsverkeer ingevoerd. Sabine Wyns, voorzitter en gemeenteraadslid (N-VA) grijpt deze situatie aan met de vraag om klaarheid te scheppen in de toekomstplannen voor heraanleg van de Nobelberg …