Holsbeek één gemeente

Aan het welzijn van elke Holsbekenaar moet gewerkt worden. Of hij nu woont in Nieuwrode, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters- Rode, Holsbeek Plein of op “den Berg”

Wij hebben een fantastisch mooie gemeente. Daar mag je als Holsbekenaar best fier op zijn en even bij stilstaan. Het creëren van een dorpsgevoel in Holsbeek zou zeker bijdragen tot het welzijn van onze inwoners.

Het is de taak van het gemeentebestuur om hieraan impulsen te geven. Dit kan door enkele gemeenschappelijke projecten te organiseren, over de verschillende deelgemeenten heen. Wij denken bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke acties in onze dorpsscholen. Ouders en kinderen kunnen betrokken worden bij projecten rond natuurbescherming of ontwikkelingssamenwerking. Eén Holsbeek dat zich schaart achter één project. Hetzelfde principe kan toegepast worden met onze verenigingen en onze sportclubs. Een gemeenschappelijke infrastructuur zou alle inwoners s amenbrengen.

Verder leeft er bij de inwoners van Nieuwrode en Sint-Pieters-Rode het gevoel dat ze door het gemeentebestuur genegeerd worden. Een open communicatie en de aanpak van enkele dringende problemen in deze deelgemeenten kunnen hier het verschil maken. 

Nieuws over dit onderwerp