N-VA Holsbeek blijft met vraagtekens achter na voorstelling beleidsplan

Oppositiepartij N-VA Holsbeek reageert op het beleidsplan dat door het gemeentebestuur werd voorgesteld op de gemeenteraad van 2 april. De partij ziet enkele goede zaken, maar blijft vooral met veel vragen zitten door het ontbreken van concrete actiepunten.

Op 2 april 2019 werd het beleidsplan door het bestuur van de gemeente Holsbeek voorgesteld. N-VA Holsbeek heeft zich voorgenomen om constructief oppositie te voeren, maar blijft na de voorstelling met veel vraagtekens achter. De partij stelt zicht vooral vragen bij het ontbreken van concrete actieplannen. “Het is mooi dat de gemeente ambitie toont, maar het is ons vaak een raadsel hoe men die plannen wenst te realiseren”, reageert voorzitter en gemeenteraadslid voor N-VA Holsbeek Sabine Wyns. “Een eerste voorbeeld is de invulling van de sportsites. In het beleidsplan wordt gesproken over een heus investeringsprogramma, dat zelfs meerdere legislaturen zou moeten duren. We zijn alvast erg benieuwd naar het kostenplaatje. Daarnaast is het momenteel nog steeds wachten op de verdere ontwikkeling van de site Bruul, waar het onteigeningsdossier amper vooruitgang maakt. We zijn echter de verkiezingsstunt nog niet vergeten, waar er heel wat beloofd is om beide voetbalclubs tevreden te houden.”

N-VA Holsbeek is tevreden dat het fameuze Ruggengraatproject deze legislatuur eindelijk zou afgerond moeten worden. “We begrijpen dat er wel wat vertraging kan optreden door onder meer het wachten op Aquafin, maar we hopen toch eindelijk op een eindresultaat. Initieel was het de bedoeling dat het project zou afgerond zijn in de tweede legislatuur van de burgemeester; intussen zitten we aan zijn vierde legislatuur”, geeft Sabine Wyns verder aan. De partij vindt echter dat er nog veel onduidelijkheid is over de plannen voor de nog te ontwerpen stukken. “Zo wordt de Nobelberg heraangelegd als tweerichtingsverkeer. Nochtans hebben we al dikwijls gevraagd om hier éénrichtingsverkeer te maken, samen met de Gebroeders Van Tiltstraat in omgekeerde richting. Het gebeurt geregeld dat bussen zichzelf vastrijden. Op de laatste gemeenteraad gaf men aan dat men de beslissing tot één- of tweerichtingsverkeer zou maken na de heraanleg. Dat lijkt ons erg weinig doordacht.”

Maar ook de algemene visie is weinig concreet, meent N-VA Holsbeek. “Met veel bombarie kondigt het bestuur aan dat ze Holsbeek duurzaam willen ontwikkelen aan de hand van de

zgn. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Nergens wordt echter vermeld op welke manier dit dan concreet zou gerealiseerd moeten worden. Dit lijkt meer op een simpele marketingstunt dan op een visie”, vindt Sabine Wyns. “En zo zijn er nog wel heel wat verschillende grote projecten, zoals het groene klimaatplan, het masterplan voor de wijde omgeving van scholen Holsbeek-Dorp, het opstellen van een mobiliteitsplan,…” vult fractieleider Jo Vanmechelen aan.

De partij geef wel aan te willen meewerken aan die punten die ze ook in haar verkiezingsprogramma had opgenomen. Zo zitten er in het hoofdstuk veiligheid ook punten als de uitrol van ANPR-camera’s en de oprichting van Buurtinformatienetwerken. Ook onder meer op het vlak van dierenwelzijn zijn er nog werkpunten waar de partij zich mee wil voor inzetten.

“De nieuwe bestuursploeg was snel beklonken, maar na vijf maanden hadden we toch wel wat meer concrete en realistische actieplannen verwacht. Op dat vlak zijn we wat teleurgesteld. De komende maanden gaan we dan ook zelf bekijken waar we met eigen ideeën en concrete voorstellen kunnen komen. Hiermee willen we ook onze belofte nakomen om op een constructieve manier oppositie te voeren. Het bestuur kan op dat vlak alvast op ons rekenen om werk te maken van die punten waar we een overeenstemming over kunnen bereiken”, besluit Sabine Wyns.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is