Financieel Beleid

Gezond financieel beleid. Durven keuzes te maken.

Een gezond financieel beleid houdt rekening met financiële tegenslagen. We maken een realistisch budget met een schuldniveau dat de financiële draagkracht van de gemeente niet te boven gaat. Financiële tegenslagen worden opgevangen door besparingen en niet door een verhoging van de belasting. De toestand van de gemeentefinanciën is niet dramatisch maar de speelruimte is beperkt. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Het is een verhaal van “of” niet van “en”. 

Nieuws over dit onderwerp