OCMW & Sociale Zaken

Het OCMW staat de volgende jaren voor een gigantische uitdaging. De gevolgen van de vergrijzing zullen voelbaar worden. Maar ook de gevolgen van het lakse asiel- en migratiebeleid moeten opgevangen worden. Wij willen hier zeker onze verantwoordelijkheid nemen maar wel vanuit het principe “Rechten en plichten”. Verder willen we erop toezien dat er een evenwichtige spreiding komt van de plichten,zowel in de provincie als in Vlaanderen en België.

Ook op het vlak van sociale woningen willen we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen maar met een gelijke spreiding over de verschillende deelgemeenten én met respect voor het landelijke karakter van onze gemeente. 

Nieuws over dit onderwerp