Gemeentebestuur Holsbeek neemt woonbeleid niet ernstig

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, OCMW & Sociale Zaken, Verkiezingen 2018, Wonen, Woonbeleid, Woonbeleid & Ruimtelijke ordening

Holsbeek is de enige gemeente in Vlaanderen die in deze bestuursperiode  geen enkel lokaal woonoverleg heeft georganiseerd. Zo’n woonoverleg is nochtans verplicht. In dat overleg zitten alle mogelijke betrokken partners rond de tafel om een degelijk woonbeleid uit te stippelen.

“Onze inwoners hebben recht op een goede dienstverlening, zeker als het gaat over wonen in onze gemeente. Het gemeentebestuur ontloopt hier zijn verantwoordelijkheid.” aldus Jo Vanmechelen, N-VA kandidaat-burgemeester voor Holsbeek.

 

Holsbeek heeft de bedenkelijke eer om de enige gemeente in Vlaanderen te zijn, die tijdens de huidige gemeentelijke legislatuur nog geen lokaal woonoverleg heeft georganiseerd. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx (N-VA) stelde aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

 

De Vlaamse Wooncode legt gemeentebesturen op een lokaal woonoverleg te organiseren. Het is het gemeentebestuur dat het initiatief moet nemen en de bevoorrechte partners rond de tafel moet brengen. Dat zijn de vertegenwoordigers van OCMW en gemeente, sociale huisvestingsmaatschappijen, de welzijnssector,… Maar dat kunnen ook bewonersorganisaties en cultuur- of sportverenigingen zijn.. “De keuze ligt bij het gemeentebestuur, maar dan moet het bestuur wel  initiatief nemen”,volgens Jo Vanmechelen.

 

Dit gemeentebestuur moet woonbeleid ernstig nemen. Onze inwoners hebben recht op een duidelijke visie over wonen in Holsbeek en een degelijke dienstverlening. “Als we willen dat zowel onze jeugd als onze senioren in onze gemeente kunnen blijven wonen én we willen nieuwe mensen aantrekken, dan moeten we daar ook het juiste beleid voor voeren. Het wordt dus dringend tijd dat dit bestuur daar werk van maakt. Al is het eigenlijk al vijf na 12”, besluit Jo.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is