N-VA Holsbeek zorgt voor invoering van European Disability Card

Op 2 juli 2019, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, OCMW & Sociale Zaken

Op de gemeenteraad van 25/06/2019 lanceerde de Holsbeekse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten. Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België en in een aantal Europese landen erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. 

In het verleden stonden inwonersmet een beperking soms in de koude, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Zeker voor bepaalde groepen met een visueel, moeilijk waarneembare beperking. 

Hierdoor liepen deze personen – onterecht – toegangskorting en andere voordelen mis. 

Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft voormalig staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir (N-VA) een kaart voorgesteld, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. 

N-VA Holsbeek is opgetogen dat het voorstel tot gebruik en promotie van de kaart in Holsbeek door de ganse gemeenteraad is goedgekeurd. 

“De gemeente zal ook de binnen de eigen dienstverlening van de OCMW- en gemeentelijke diensten  de kaart invoeren”, zegt fractievoorzitterJo Vanmechelen. “Binnen de welzijnsraad zal verder onderzocht worden hoe de kaart best gepromoot wordt bij lokale ondernemingen en welke mogelijke voordelen lokaal kunnen toegekend worden.”

https://eudisabilitycard.be/nl

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is