Holsbeek ondertekent Klimaatengagement

Op 19 oktober 2019, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek

Op vrijdag 18 oktober tekenden 64 Vlaams-Brabantse gemeenten een nieuw Klimaatengagement. Hiermee spreken ze, samen met de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven, hun ambitie voor het klimaat uit. Dit op initiatief van gedeputeerde Bart Nevens (N-VA).

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier jaar waren de warmste ooit.

‘Dus moeten wij, samen met de Vlaams-Brabantse gemeenten, werk maken van een sterk en doorgedreven klimaatbeleid en samen een krachtig signaal geven aan onze inwoners’, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. ‘Daarom zijn we blij dat niet minder dan 63 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het Klimaatengagement ondertekenen’.

“Onze gemeente Holsbeek is één van de ondertekenaars van het Klimaatengagement en lokale besturen hebben heel wat hefbomen in handen om het verschil te maken, zowel om minder CO2 uit te stoten (mitigatie) als om ons aan te passen aan de klimaatverandering (adaptatie) ”aldus gemeenteraadslid Sabine Wyns.

Concreet engageren de gemeenten zich om CO2 uit te stoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken.

Daarnaast willen ze ook de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, milderen. Hiervoor gaan de gemeenten alle relevante actoren betrekken bij de opmaak en de uitvoering van hun lokaal klimaatbeleid en zelf het goede voorbeeld geven.

"Zaken als kernversterking, renovatie, inzetten op de fiets en autodelen, alsook energie besparen door bijvoorbeeld de openbare gebouwen te voorzien van zonnepanelen kunnen hier allemaal toe bijdragen” als dus nog fractieleider Jo Vanmechelen. “Op lokaal vlak zien wij hier mogelijkheden toe en willen wij daar zeker aan meewerken.”

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-braban...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is