N-VA Holsbeek zet dierenwelzijn op de agenda

Op 21 november 2019

N-VA Holsbeek bracht de ondertekening van de beginselverklaring ‘Diervriendelijke gemeente op de gemeenteraad van 19 november. De gemeenteraad keurde dit unaniem goed en hoopt hiermee het label zo snel mogelijk te verkrijgen.

De provincie Vlaams-Brabant stelde een beginselverklaring op die de gemeentebesturen kunnen ondertekenen om het dierenwelzijn in eigen gemeente te verbeteren.

“Het ondertekenen van deze verklaring zorgt dat de gemeente ernaar streeft om zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in haar beleid en om eventuele problemen op een diervriendelijke manier op te lossen.“, zegt gemeenteraadslid Sabine Wyns. “Aan de gemeente die de beginselverklaring ondertekenen en voldoen aan de verplichte punten wordt het label ‘diervriendelijke gemeente’ overhandigd.”

N-VA Holsbeek stelde voor om de beginselverklaring te ondertekenen, maar liet in de beslissing ook opnemen om effectief tot uitvoering van de verplichte punten te gaan.

Sinds dit jaar heeft de gemeente Holsbeek een schepen van dierenwelzijn. De gemeente stelt huisdierstickers ter beschikking die voor de hulpdiensten duidelijk maken dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn. Tevens voert ze een zwerfkattenbeleid en ziet strikt toe op de regelgeving rond dieren op kermissen en circussen. “Sinds N-VA Holsbeek vorig jaar geluidsarm vuurwerk op de agenda zette, geeft de gemeente alleen toelating hiervoor gedurende een half uur in de Nieuwjaarsnacht. “ stipt bestuurslid Anne Grammet aan.

De gemeente zal streng optreden indien vastgesteld zou worden dat mensen thuis onverdoofde (rituele) slachtingen) uitvoeren. De politiezone Lubbeek heeft reeds twee inspecteurs beschikbaar als aanspreekpunt voor dierenwelzijn. “De informatie naar de bevolking hieromtrent ontbreekt nog evenals de promotie inzake dierenwelzijn op scholen, dus hier liggen nog mogelijkheden voor N-VA Holsbeek.” aldus nog Anne Grammet.

Voor baasjes van honden gaat de gemeente best op zoek naar een hondenlosloopzone en ziet ze toe op het indijken van de overlast van hondenpoep(zakjes) op straat. De gemeente werkt in samenwerking met buurtgemeenten en de provincie aan de oprichting van een dierenasiel, wat essentieel is in het voor het verkrijgen van het label ‘diervriendelijke’ gemeente. De afgelopen maanden zijn er enkele informele overlegmomenten geweest tussen gemeenten die worstelen met het ontbreken van een professionele opvang voor dieren in de regio. De leemte wordt steeds groter omwille van het sluiten van bestaande asielen. ”N-VA Holsbeek zal mee toezien op de uitbouw van een professioneel aangestuurd opvangcentrum voor dieren, met ruimte voor vrijwilligers en een open mind voor creatieve samenwerking met bedrijven en organisaties.”, besluit Sabine Wyns .

https://www.hln.be/in-de-buurt/holsbeek/holsbeek-is-diervriendelijke-gem...

https://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/dierenwelzijn/info-voor-...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is