N-VA Holsbeek kaart éénrichtingsverkerkeer Nobelberg aan

Op 7 juni 2019, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, mobiliteit en ruimtelijke ordening

Naar aanleiding van de werken op de Nobelberg heeft de gemeente de tijdelijke invoering van éénrichtingsverkeer ingevoerd. Sabine Wyns, voorzitter en gemeenteraadslid (N-VA) grijpt deze situatie aan met de vraag om klaarheid te scheppen in de toekomstplannen voor heraanleg van de Nobelberg.

Momenteel is Aquaenergia voor Fluvius bezig met het aanleggen van nutsleidingen op de Nobelberg. De gemeente heeft van 3 tot 11 juni tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd voor de Nobelberg komende van de Leuvensebaan. Het verkeer komende vanuit de Kortrijksebaan is nu verplicht via de Rotselaarsebaan, de Gebr. Van Tiltstraat te nemen naar de Leuvensebaan.

De gewijzigde verkeersituatie heeft er momenteel voor gezorgd dat heel wat mensen hun bezorgdheden omtrent de verkeersituaties op de Nobelberg aanklagen.

“De N-VA fractie is al jaren vragende partij om het enkelrichtingsverkeer grondig te evalueren.” zegt Sabine Wyns. “De Gebr. Van Tilt straat is al éénrichtingsverkeer vanuit de dorpskern naar de Leuvensebaan. Fietsers negeren hier soms het verbodsbord aan de Gebr. Van Tiltstraat en rijden in de verkeerde richting om toch maar de Nobelberg te vermijden. Tijdens de spitsuren verloopt het allesbehalve vlot op de Nobelberg. Volgens ons zou permanent éénrichtingsverkeer op de Nobelberg ook hier vlotter en veiliger verkeer mogelijk maken .”

In het beleidsplan 2019-2024 van de gemeente gaat het huidige bestuur voor een degelijke heraanleg met voet- en fietspaden op de Nobelberg. “Als het mogelijk is”, behouden ze het tweerichtingsverkeer uitgezonderd voor grote voertuigen. Pas na de heraanleg willen ze de verkeerssituatie opnieuw evalueren. “Dit is toch de wereld op zijn kop.”, volgens Sabine Wyns. “Wij zijn vragende partij om op voorhand te evalueren. Om de juiste aanleg van voetpaden, fietspaden en voldoende parkeerplaats voor de lokale handelaars te verwezenlijken, kan je maar best op voorhand een duidelijk keuze maken voor de Nobelberg.”

“Dit zal zeker op de agenda komen van de verkeersadviesraad(VAR) op 20 juni .”, zegt Jo Vanmechelen, N-VA gemeenteraadslid en tevens lid van de VAR. “Ieder inwoner is trouwens welkom op de VAR om zijn bezorgdheden te uiten i.v.m. mobiliteit.”

“De N-VA fractie zal dit blijven aankaarten, maar het is uiteindelijk het huidig bestuur dat zal beslissen en dit kan maar best weloverwogen en met voldoende klaarheid gebeuren”, aldus nog Sabine Wyns.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is