Bijna 1,48 miljoen euro extra budget voor Holsbeek dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 7 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Holsbeek betekent dat concreet 1.476.622 euro waarvan 319.745 euro voor ambtenarenpensioenen en 1.156.877 euro investeringsbudget. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam de voorzitter van N-VA Holsbeek Sabine Wyns van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt de voorzitter van N-VA Holsbeek Sabine Wyns.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Holsbeek wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in veiligere fiets- en voetpaden, sportinfrastructuur, de verfraaiing en vergroening van de dorpskernen en behoud van open ruimte”, vult fractieleider voor N-VA Holsbeek Jo Vanmechelen aan. “Dit alles draagt bij tot de verbetering van de kwaliteiten van Holsbeek als landelijke en groene woongemeente waar open ruimte gevrijwaard blijft. We zijn de nieuwe Vlaamse regering dan ook zeer dankbaar voor deze inspanningen voor de gemeenten en steden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is