Sabine Wyns

Afdelingsvoorzitter

GEMEENTERAADSLID

Sinds 2006 woon ik met mijn man Dirk en dochter Erin in Holsbeek.

Al meer dan 25 jaar werk ik als laborante voor het VIB op Gasthuisberg. Daarbij ondervind ik dagelijks hoe verandering en het inslaan van nieuwe wegen bij wetenschappelijk onderzoek leiden naar kleine en grote doorbraken in het kankeronderzoek. In mijn vrije tijd help ik dan ook graag mee aan acties voor “Kom op tegen kanker”.

In het weekend ga ik graag wandelen met mijn familie en Holsbeek heeft een prachtig wandelknooppuntennetwerk. Het landelijke karakter van onze gemeente maakt het mooi en aangenaam wonen in Holsbeek.

Hier wil ik mijn steentje bijdragen om van N-VA de volkspartij te maken die het opneemt voor de belangen van 6,5 miljoen Vlamingen.

Sinds 2016 zetel ik als OCMW-raadslid voor N-VA Holsbeek.
“Elk persoon heeft recht op een menswaardig leven” vind ik één van onze mooiste geformuleerde grondrechten. Uiteraard zijn er aan rechten ook plichten verbonden en moet de focus liggen op de meest kwetsbare personen binnen onze samenleving.
De weg naar werk is voor N-VA de ultieme uitweg uit armoede en sociale uitsluiting en daar sluit ik mij volledig bij aan.
Ik kijk graag toe op het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van personeel en financiële middelen binnen het OCMW. Kwaliteitsvolle, resultaatgerichte dienst- en hulpverlening is het uiteindelijke doel.

Het in kaart brengen van de nodige zorg en ondersteuning aan ouderen en zwakkeren met behulp van alle partners in de sociale sector zie ik als een goed idee voor de toekomst. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het aanbod, de overlappingen en de leemtes in het landschap van gezondheid en welzijn. Door samen te werken kan het aanbod aan kwaliteit winnen en zorgen we ervoor dat de inwoners zo snel mogelijk de juiste ‘weg’ vinden om op maat geholpen te worden.

Samen met onze N-VA-bestuursploeg wil ik verder werken aan een beter, veilig, Vlaams en welvarend Holsbeek! Een sterke gemeenschap gefundeerd op onze Vlaamse identiteit.

Sinds 2019 ben ik gemeenteraadslid in Holsbeek.