Nieuws uit de gemeenteraad - 17 december 2019

Op 20 december 2019

Voor een bespreking van het meerjarenplan verwijzen wij ook naar het specifieke artikel.

https://holsbeek.n-va.be/nieuws/n-va-holsbeek-mist-visie-en-duidelijkhei...

Toch wil N-VA Holsbeek volgende punten nog aanstippen:

 • N-VA is verheugd dat er indicatoren zullen gekoppeld worden aan doelen.
 • Voor N-VA is het belangrijk om acties te evalueren volgens het SMART principe: specifiek-meetbaar-aanvaardbaar-realistisch-tijdsgebonden.
 • De burgemeester haalt aan dat het meerjarenplan heel gedetailleerd is en door de jaren heen kan wijzingen. Het motto is kijken naar en werken aan de toekomst. Onze fractie volgt dit van nabij op.
 • N-VA is blij met het plan om de opstart van een BIN te onderzoeken, en blijft ijveren voor een systeem met ANPR-camera’s.
 • Het bestuur kondigt een uitgebreider beleid aan tegen eenzaamheid en isolement. N-VA is hier verheugd over.
 • De bevoegde schepen wacht op input van de Welzijnsraad mbt. de European Dissability card, ingevoerd na voorstel vanwege onze fractie.
 • De premies voor gezinnen met een gehandicapt kind worden aangepast.
 • N-VA vraagt na wat de impact is van de begeleiding van asielzoekers op de sociale assistenten.
 • De gemeente zal navraag doen of er bijkomende subsidies kunnen bekomen worden voor lokale vergroeningsprojecten.
 • Er is nog geen concrete actie mbt. het uitbreiden van de mobi-punten.
 • In het kader van de wijzigingen mbt. de voorrang van rechts buiten de dorpskernen, stipt N-VA het toenemende sluipverkeer aan in de Verhaegenstraat en St-Maurusstraat.
 • N-VA vraagt naar een stand van zaken naar een mogelijke uitbreiding van het aanbod van De Lijn in onze gemeente. Hier is nog geen duidelijk, De Lijn is ook zeer druk bevraagd.
 • Er zijn nog geen plannen voor de lege ruimte in de BIB.
 • Er blijkt geen concreet plan ter ondersteuning van de diverse zalen in de gemeente. De zalen kunnen zelf met vragen komen.
 • Er komen naambordjes voor de buurtwegen.
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een mobiele kruidenier.
 • De parkeerproblematiek zal opgenomen worden in het toekomstige RUP Dorpskernen. N-VA volgt deze problematiek van nabij op.

Verder in de gemeenteraad:

 • De gemeente laat weten een samenwerking aan te gaan met IGO voor het uitvoeren van gemeentelijke natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling. N-VA steunt dit project, daar dit een opstap kan zijn naar tewerkstelling en de netheid van de gemeente ten goede komt.
 • Tevens gaat de gemeente een samenwerking aan met Interleuven met betrekking tot expertise in duurzaamheid en uitbouw van een digitaal loket voor kinderopvang. Deze samenwerking kreeg tevens onze goedkeuring.
 • De gemeente kondigt renovaties aan van de St-Pieterskerk. In het kader van het behoud van ons lokaal erfgoed. N-VA steunt dit project.
 • De tarieven van het speelplein zullen stijgen. De gemeente kondigt dit aan onder het mom van kostendekking, doch voor onze fractie was de uitleg hierover niet geheel duidelijk. N-VA onthield zich bijgevolg. Het huishoudelijk reglement van het speelplein zal ook enkele aanpassingen ondergaan.

Varia:

 • Er komen een aantal renovaties in het gemeentehuis.
 • De gemeente wacht op een decreet om de invoering van GAS-boetes in zone 30 en 50 te bestuderen.
 • De gemeente gaat afspraken maken met het WZC en LDC voor het uitbouwen van zorgzame buurten.
 • Er is nog geen nieuws mbt. de aanschaf van elektrische voertuigen door de gemeente.
 • De te bouwen polyvalente zaal aan de school in Nieuwrode dient multifunctioneel gebruikt te kunnen worden, doch zonder te overlappen met het Buurthuis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is