N-VA Holsbeek zet in op jongeren

Op 10 oktober 2018, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, Onderwijs en jeugd, Verkiezingen 2018

N-VA Holsbeek zet in op jongeren

Één van de speerpunten uit het programma van N-VA Holsbeek voor de gemeenteraadsverkiezingen is het inzetten op een leeftijdsvriendelijke gemeente. De partij wenst in te zetten op een beleid op maat van de jonge burgers, door enerzijds in te zetten op beleidsinitiatieven die puur gericht zijn op jongeren, maar anderzijds dit ook multidisciplinair door te trekken.

Een leeftijdsvriendelijke gemeente, dat is één van de vijf speerpunten uit het programma van N-VA Holsbeek. Vice-lijsttrekker Sabine Wyns legt uit: “Bij een leeftijdsvriendelijke gemeente willen we een beleid voeren ten aanzien van iedereen in onze gemeente. Dat willen zeggen van het ene uiteinde van het spectrum, zijnde de senioren, tot het andere spectrum, namelijk de jongeren; die deel uitmaken van de toekomst van onze gemeente.  Iedereen moet kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven.”

 

“Er wonen een aardig aantal jongeren in Holsbeek”, vertelt jongeren-kandidaat Sibert Verbinnen. “Ongeveer één vijfde van de Holsbeekse bevolking is minderjarig. Daarnaast zijn er nog eens circa 1200 jongvolwassen tot en met 29 jaar. De jonge bevolking bestrijkt dus ongeveer één derde van de Holsbeekse inwoners. Voor N-VA Holsbeek is het dan ook evident dat er voldoende aandacht gaat naar deze bevolkingsgroep. We streven er dan ook naar om bij elke beleidskeuze de reflex te maken op welke manier deze ten goede kan komen van de jonge Holsbeekse burger. In eerste instantie gaat het dan om beleidsinitiatieven die puur gericht zijn op de leefwereld van de jongeren, maar we willen dit multidisciplinair doortrekken op bijvoorbeeld het vlak van mobiliteit.”

 

N-VA Holsbeek stelt een aantal concrete actiepunten voor:

  • Bevraging van de lokale jeugd met inzet van een jeugdmonitor
  • Jongeren uitnodigen om actief deel te nemen aan het beleid door jongerenparticipatiemomenten te organiseren
  • Jeugdverenigingen en jeugdvoorzieningen dienen maximaal ondersteund te worden. We doen dit door het ter beschikking stellen van infrastructuur (lokalen, opslagplaatsen, ...) en logistieke steun (spelmateriaal, tenten, vervoer,  ...) en hen  opleiding en informatie te geven over het verantwoordelijk begeleiden en coachen van jongeren
  • Kwaliteitsvol onderwijs met vlotte doorstroming en multifunctionele, brede scholen
  • Jongeren betrekken bij natuur, landbouw en dierenwelzijn
  • Een sportbeleid gericht op de jeugd
  • Op vlak van mobiliteit pleiten voor voldoende openbaar vervoer (incl. nachtbussen) en veilige schoolomgevingen
  • Verdere digitalisering van het Holsbeekse gemeentebestuur, om op die manier de band met de (jonge) burger sterker aan te halen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is