Joke Gysel

Samen met mijn echtgenoot Steven en onze dochter Anna-Marit woon ik sinds 2007 in Holsbeek. Eerst in Holsbeek dorp en sinds 2013 In Nieuwrode. Ik groeide op in Kessel-Lo.

Ik werk als tandarts in een naburige gemeente en in het WZC Damiaan en Huize De Veuster in Tremelo.

Mede door mijn werk in de zorgsector, gaat mijn politieke interesse grotendeels uit naar het sociale beleid, met name het OCMW. Sinds 2013 heb ik in de OCMW-raad veel geleerd. Ik wil er graag verder op blijven toezien dat de nodige aandacht gaat naar kansarmen, zieken en ouderen in onze gemeente. Een beleid bestaat uit vele, vaak erg moeilijke beslissingen. Een goede communicatie via zoveel mogelijke kanalen over het waarom van deze beslissingen is voor mij een noodzakelijkheid die ik bij het huidige bestuur mis.
 
Ik heb heel goede herinneringen aan mijn kinder- en jeugdjaren, waarin we alle kansen kregen om ons uit te leven door activiteiten als chiro, sport en muziek. Uiteraard hoop ik dat mijn dochter en alle kinderen in Holsbeek dezelfde mogelijkheden blijven krijgen in onze gemeente.

 Vrienden en familie keken op van mijn engagement binnen de gemeentepolitiek. De slogan van de N-VA klonk toen: Durven. Denken. Doen. Wel, ik DURFDE het aan om met de lokale ploeg na te DENKEN en mee te DOEN! Ik hoop op uw steun om in de volgende legislatuur effectief méér te kunnen DOEN.