Jo Vanmechelen

Fractieleider

Mijn vrouw Karin en ik wonen al meer dan 25 jaar met veel plezier in Kortrijk-Dutsel. Wij hebben 2 dochters, Lien en Kaat.

In mijn beroepsleven houd ik me bezig met mobiliteit en verkeersveiligheid als adviseur wegenwerken en duurzaam verkeer bij 3M.

In mijn vrije tijd zet ik me in als lid van Rotary Club om lokale en internationale verenigingen te steunen zoals Kom Op Tegen Kanker, Waterbouw in Afrika en andere sociaal-geëngageerde organisaties. 
In Holsbeek leidde ik meer dan 10 jaar de verkeersadviesraad (VAR). 

Mijn keuze voor N-VA was erg logisch. Enerzijds hecht ik veel belang aan onze Vlaamse identiteit, anderzijds ben ik ervan overtuigd dat om elkaar te versterken, economische welvaart en sociaal welzijn hand in hand moeten gaan. 

Thema’s zoals natuur, landbouw, sociale zaken en verkeersveilige mobiliteit zijn belangrijk om de naderende verstedelijking af te remmen en de eigenheid en leefbaarheid van onze gemeente te behouden.
Zo stel ik een intensiever gebruik van onze fietspaden voor, te realiseren door stimulatie van de lokale handel en vrijetijdsbestedingen. Ook het fietsen en wandelen zelf kan aangenamer gemaakt worden door de aanleg van meer groene stroken rond onze infrastructuur en vooral, het wegnemen van conflictzones met andere weggebruikers.
80% van de mensen gaat nog steeds met de auto naar het werk. We moeten dus ook veilig én vlot verkeer mogelijk maken voor automobilisten die ook een verantwoordelijke rol als weggebruiker dienen aan te nemen.

Mijn doel is om N-VA Holsbeek te laten groeien door de grote N-VA-thema’s te vertalen naar de plaatselijke behoeften en daarmee voldoende antwoorden te bieden aan de verzuchtingen van onze inwoners. Uiteindelijk wil ik samen met onze ploeg Holsbeek naar het niveau van een moderne gemeente van de 21ste eeuw tillen en de nadruk leggen op de eigenheid, het landelijke karakter en veiligheid van ons plekje in Vlaanderen.