Herman Van Criekingen

Gemeenteraadslid

Herman woont met zijn vrouw Magda in Kortrijk-Dutsel. Samen hebben ze vier zonen: Jan, Jef, Wim en Koen. Drie van hen werken net als hij in de landbouw. Als zoon van Maria Sente, voormalig schepen in Holsbeek, heeft hij van thuis uit het politieke engagement meegekregen. Sinds 2012 zetelt Herman in de gemeenteraad voor de N-VA.

Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?
Ik ben geboren in een Vlaamsgezind gezin. Al van mijn 16 jaar was ik lid van de Volksunie. Voor mij was de N-VA de evidente keuze voor méér en beter Vlaanderen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zal ik dan ook opnieuw op de lijst staan.

Wat vind je belangrijk in Holsbeek?
De landbouw in Kortrijk-Dutsel en de andere deelgemeenten en het landelijke karakter dat daarmee gepaard gaat. Ik vind het belangrijk dat kinderen op school leren over het nut van de landbouw. Holsbeek heeft ook enorm mooi natuurgebied: de vallei van de Winge, de talrijke bossen en heuvelruggen en de prachtige holle wegen. De open ruimte in onze gemeente moet bewaard blijven. Ook vind ik dat het cultureel erfgoed van onze kerken en pastorijen niet verloren mag gaan.

Wat wil je zelf betekenen voor de Holsbekenaar?
Ik ga heel graag op bezoek bij landbouwers om te horen wat hun noden zijn en waar zij mee bezig zijn. Ik vind het ook belangrijk dat de Europese landbouwcenten daar terecht komen waar ze het meeste resultaat hebben, bij de hardwerkende Vlaamse boeren.  Ook senioren en zieken mogen we niet vergeten. Door die mensen regelmatig een bezoekje te brengen, kunnen we vereenzaming tegengaan. Het is belangrijk dat ouderen die graag zo lang mogelijk thuis wonen de gepaste hulp krijgen.