Herman Van Criekingen

Gemeenteraadslid

Ik woon samen met mijn vrouw Magda op Gobbelsrode in Kortrijk-Dutsel. Samen hebben we vier zonen: Jan, Jef, Wim en Koen. Drie van hen werken, net als ik, in de landbouw. Als zoon van Maria Sente, voormalig schepen in Holsbeek, heb ik van thuis uit het politieke engagement meegekregen. Sinds 2012 zetel ik in de gemeenteraad voor de N-VA.

Ik ben geboren in een Vlaamsgezinde familie. Al van mijn 16 jaar was ik lid van de Volksunie. Voor mij persoonlijk was N-VA de meest evidente keuze voor méér en beter Vlaanderen.

De landbouw in Kortrijk-Dutsel en de andere deelgemeenten, en het landelijke karakter dat daarmee gepaard gaat, ligt mij nauw aan het hart. Ik vind het belangrijk dat kinderen op school leren over het nut van de landbouw. Holsbeek heeft ook enorm mooie natuurgebieden, bijvoorbeeld de vallei van de Winge, de talrijke bossen en heuvelruggen en de prachtige holle wegen. De open ruimte in onze gemeente moet bewaard blijven. Ook vind ik dat het cultureel erfgoed van onze kerken en pastorijen niet verloren mag gaan.

Ik ga heel graag op bezoek bij landbouwers om te horen wat hun noden zijn en waar zij mee bezig zijn. Ik vind het ook belangrijk dat de Europese landbouwcenten daar terecht komen waar ze het meeste resultaat hebben en dat is bij de hardwerkende Vlaamse boeren.  Ook senioren en zieken mogen we niet vergeten. Door die mensen regelmatig een bezoekje te brengen, kunnen we vereenzaming tegengaan. Het is belangrijk dat ouderen, die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen de gepaste hulp krijgen.