Nieuws uit de gemeenteraad -28 januari 2020-

Op 3 februari 2020

-Subsidiereglement buurtfeestencheque  

Aanvragers voor een buurtfeestencheque ontvangen nu 150 euro i.p.v. 100 euro.

Dat juichen wij uiteraard toe.

N-VA Holsbeek is echter van oordeel dat de doelstelling van het buurtfeestencheque-systeem onvoldoende de inwoners van onze gemeente bereikt. De beperking van enkel de huur van partymaterialen, de huur van een zaaltje of het inhuren van een artiest maakt dat dit systeem niet bruikbaar is voor vele buurtfeesten. Immers, vele buurtfeesten worden lokaal in de eigen buurt/straat georganiseerd, met eigen partymaterialen (tafels, stoelen van de buren) en zonder entertainment van een artiest.  Indien het buurtfeestecheque-systeem gebruikt kan worden voor zijn primaire doelstelling, namelijk het dichter bij elkaar brengen van de buurtgemeenschap zou de lijst van te kiezen handelaars kunnen worden uitgebreid.   

Ons voorstel om de lijst met handelaars waar men terecht kan met de buurtcheque uit te breiden naar lokale drank- en voedingshandelaars en hiervoor actief op zoek te gaan om akkoorden met lokale drank- en voedingshandelaars te sluiten, werd jammer genoeg niet mee goedgekeurd.

De lijst wordt wel op onze vraag verder geoptimaliseerd om de mogelijke besteding beter te beschrijven.

-Goedkeuring oprichting adviesraad onroerend erfgoed

Holsbeek is onroerend erfgoedgemeente sinds maart 2017

In een brief van 22 november 2019 van Agentschap onroerend erfgoed wordt er vanuit gegaan dat er in 2019 al de nodige acties werden genomen ter oprichting van een verplichte adviesraad onroerend erfgoed.

In januari 2020 werd beslist op een spoedvergadering van de GECORO (adviesraad ruimtelijke ordening), de verplichte adviesraad voor onroerend erfgoed op te nemen in de GECORO.

De GECORO is in 2018 en 2019 niet samengekomen en de samenstelling werd nog niet gewijzigd sinds 2014.  We zijn al een jaar verder in de legislatuur en nu pas worden de politieke afgevaardigden aangeduid. Pas in het voorjaar komt er een oproep in het gemeentelijk infoblad Hi om zich kandidaat te stellen voor de GECORO evenals voor deskundigen bouwkundig, landschappelijk, cultureel erfgoed. Veel te laat volgens ons.

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft aan alle gemeenten in Vlaanderen aangeboden om tien waardevolle gebouwen op te nemen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.  Holsbeek was als Onroerenderfgoed gemeente niet geïnteresseerd. 

Beschikt de gemeente eigenlijk over een onderbouwde beleidsvisie die het actief behoud van het onroerend erfgoed voor ogen heeft? Neemt de gemeente een voorbeeldfunctie op over het duurzaam behoud en beheer van het onroerend erfgoed en integreert het die visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en de plannen van de gemeente?

Wij hebben hier toch onze vragen hierbij, als we zien hoe lichtzinnig er omgesprongen wordt met vb het bijna ENIGE onroerend erfgoed op Holsbeek-plein: Schaliëndak?

Hier zijn omgevingsvergunnigen verleend zonder enig advies van GECORO/onroerend erfgoed-raad.

Wordt dat onroerend erfgoed overgelaten aan projectontwikkelaars? Zijn er voldoende garanties dat hier rekening gehouden worden met de hoge erfgoedwaarde en hoge historische waarde van de site?

Is er rekening gehouden met de buurt i.v.m. mobiliteitsdruk, bouwdichtheid, open groene ruimte op Holsbeek Plein??

Tot slot: Er is duidelijk nood een een herinventarisatie van erfgoed binnen de gemeente. Holsbeek zou dat als erfgoedgemeente bovenaan de agenda moeten staan hebben. N-VA Holsbeek zal hier in de toekomst mee op toezien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is