Nieuws uit de gemeenteraad -28 april 2020-

Op 30 april 2020
 • De natuur in onze gemeente versterken: Sabine Wyns

Vlaams minister Zuhal Demir voorziet 3,3 miljoen euro om Vlaanderen groener te maken. N-VA Holsbeek vroeg dan ook reeds in maart aan de gemeente Holsbeek om hiervoor projecten in te dienen.De ambitie van de Vlaamse regering is groot: 10.000 hectare bos tegen 2030. De minister lanceerde begin dit jaar projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen.

Eén miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor boscompensatie. Voorrang wordt gegeven aan speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsgebieden, waar we in Holsbeek zeker en vast gebruik konden van maken om een aanvraag in te dienen. In de beleidsnota van de gemeente staan alvast een heel  aantal actieplannen klaar die hiervoor in aanmerking komen.

Helaas hebben de schepen van milieu Herman Theys en het bestuur van Holsbeek de uiterste indieningsdatum van 30 april aan zich laten voorbijgaan. Het beleidsplan van de gemeente lag al klaar in december vorig jaar, dus de coronacrisis kan geen excuus zijn om hiermee niet op tijd klaar te zijn geweest. Een gemiste kans voor meer natuur in Holsbeek.

https://holsbeek.n-va.be/nieuws/meer-natuur?pq=nieuws&page=0#views-row-4

 • Mondmaskers: Jo Vanmechelen

Op aandringen van N-VA Holsbeek, besliste de gemeente Holsbeek dan toch om mondmaskers te voorzien voor haar inwoners.

N-VA Holsbeek vond al langer dat de gemeente best een eigen mondmaskerplan had om op lokaal niveau burgers, maar ook lokale handelaars, zorgverstrekkers en thuisverplegers te helpen, evenals  scholieren en sportclubs. Door als lokaal bestuur te voorzien in mondmaskers geef je alvast een duidelijk signaal naar de inwoners: we staan klaar om jullie te helpen doorheen deze moeilijke periode. We hebben trouwens een lage besmettingsgraad in de gemeente en willen dat ook zo houden.

Op dinsdag 21 april zette N-VA Holsbeek dan ook de aankoop en verdeling van mondmaskers op de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 28 april. Prompt verscheen die avond op de website van de gemeente: de burgemeester vindt dit niet de taak van de gemeente, de Nationale overheid moet zorgen voor mondmaskers en het is afwachten wat het advies van de veiligheidsraad zal zijn op vrijdag 24 april. Op de gemeentelijke website verscheen dan toch op 28 april dat de gemeente stoffen, herbruikbare mondkapjes bestelde voor elke inwoner.

Uiteraard zijn wij blij met deze keuze en niet te wachten op de verdeling van mondmaskers door de federale regering. Een tweede mondmasker is in deze omstandigheden echt geen overbodige luxe. Moest er echter veel vroeger een vooruitziend initiatief door de gemeente zelf genomen zijn, dan zouden de mondmaskers op tijd bij onze inwoners terecht gekomen zijn, namelijk vanaf 4 mei wanneer op bepaalde plaatsen mondmaskers verplicht zijn.

https://holsbeek.n-va.be/nieuws/n-va-holsbeek-zet-de-aankoop-van-mondmaskers-op-de-agenda?pq=nieuws&page=0#views-row-2

 • Post-Corona steunfonds: Sabine Wyns

N-VA Holsbeek denkt aan de toekomst en roept op de lokale economie en plaatselijke verenigingen te steunen door een post-Corona steunfonds op te richten.

Sinds 14 maart 2020 zijn alle indoor-evenementen verplicht afgelast, zijn de meeste handelszaken gesloten en blijven restaurants en cafés verplicht dicht.Die maatregelen werden genomen in het belang van de volksgezondheid en zijn heel ingrijpend. Onze N-VA-fractie juicht toe dat volksgezondheid als absolute prioriteit wordt gezien. Iedereen moet nu samenwerken om erger zoveel als mogelijk te voorkomen.De Vlaamse Regering heeft meteen na de afkondiging van het rampenplan al heel wat stappen gezet om de meest negatieve gevolgen op te vangen voor de handelaars en bedrijven.

Ook in onze gemeente ondergaan de mensen de gevolgen van de coronacrisis. Gezien de grote inspanning die van iedereen worden gevraagd om het virus in te dijken, moet ook iedereen die de gevolgen van de genomen maatregelen draagt, evenzeer kunnen rekenen op de solidariteit van onze gemeenschap.

Het versterken van de economie in dorpen zorgt dat de mensen meer tijd doorbrengen in hun gemeente en we ons niet allemaal verplaatsen naar de steden. Het zorgt voor meer betrokkenheid en een weerbare economie zal in de toekomst niet alleen meer afhangen van grote steden. Lokale economie, horeca en toerisme is heel belangrijk in onze gemeente en heel erg getroffen door deze maatregelen, bijgevolg is extra ondersteuning hier broodnodig. Bovendien zorgt het verenigingsleven voor een sterk sociaal weefsel en dat verdient voldoende ondersteuning. Een nog op te richten on-line shoppingtool en een link voor afhaalmaaltijden is ruim onvoldoende en een korte-termijn aanpak.

Om de lasten te spreiden, stelde onze fractie daarom voor:

 • om te starten met de aanleg van een post-corona-steunfonds.
 • om een extra lokale hinderpremie  (500 euro) te voorzien voor bedrijven en zelfstandigen die verplicht moesten sluiten tijdens de coronacrisis.
 • om inwoners een horecabon (5 euro) te geven die ze bij alle horecazaken in de gemeente kunnen gebruiken zodra die weer open zijn. Op die manier worden de inwoners aangezet om snel weer op café en restaurant te gaan éénmaal deze pandemie achter de rug is. Dat zou een duwtje in de rug zijn van een zeer zwaar getroffen sector.
 • om huurgelden en concessies vb Sportschuur, Buurthuis, sportinfrastructuur op te schorten voor de periode van de crisismaatregelen.
 • om een verenigingenfonds op te richten en een on-line activiteitenkalender voor 2020-2021 ter beschikking te stellen van de verenigingen om overlap van activiteiten te voorkomen.Voor veel verenigingen zijn evenementen (eetfestijn, fuif, …) dé manier om hun werking te financieren. Die zijn allemaal afgelast en slaan een gat in de verenigingskassen.

N-VA Holsbeek betreurt dat het bestuur van Holsbeek zich verzette tegen elk van deze voorstellen enkel en alleen omdat het te vroeg is om beslissingen te nemen. Het typeert het huidige bestuur om op langere termijn geen beslissingen te nemen en geen enkel vast  vooruitzicht te bieden aan lokale handelaars en verenigingen.

https://holsbeek.n-va.be/nieuws/n-va-holsbeek-roept-de-gemeente-op-om-de-lokale-economie-en-de-verenigingen-te-steunen?pq=nieuws&page=0#views-row-1

 • Tweewekelijks overzicht Corona-maatregelen

Voor de fracties, ook die van de oppositiepartijen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle maatregelen die genomen worden door het schepencollege  i.v.m. de Coronacrisis.

Buiten de verslagen van het schepencollege of op de website gepubliceerde mededelingen is het ook belangrijk te communiceren over de meest recente acties die een impact hebben op het personeel en de dienstverlening van de gemeente.

Tevens zou een regelmatige stand van zaken van het WZC, de brandweer, de politie en een eventuele Corona-crisis-cel hieraan kunnen toegevoegd worden.

Gezien de moeilijke situatie waarin we nu nog altijd leven, is een breed draagvlak voor de genomen beslissingen en een regelmatige communicatie voor iedereen belangrijk.

Op onze vraag of er tweewekelijks een overzicht kan bezorgd worden aan alle gemeenteraadsleden kwam een negatief antwoord. Wij betreuren dat er in onze gemeente niet beter constructief kan samengewerkt worden tussen bestuur en oppositie.

 • Verkeerslichten Nieuwrode: Jo Vanmechelen

De verkeerslichten aan de Panoramastraat werken sequentieel en dit de ganse dag door. Er bestaan echter systemen om een intelligente doorstroming te voorzien. Zo zou er buiten de schooluren een betere doorstroming kunnen worden bewerkstelligd waardoor het wachten voor het rode licht zonder ander aankomend verkeer niet meer nodig is.

Een evaluatie zou worden opgezet in deze periode. Doordat er momenteel weinig verkeer is, wordt de evaluatie uitgesteld tot het verkeer terug zijn normale gang krijgt.

N-VA Holsbeek blijft hier kort op de bal spelen.

 •  Sportsite Bruul

N-VA vraagt elke gemeenteraad om een stand van zaken i.v.m. de aankopen van de gronden op de Bruul. De gemeente antwoordde dat de onderhandelingen met de huidige eigenaars van de gronden door de Coronacrisis stil liggen maar dat er wel een voorstel van verkoopsakte bij de notaris ligt.

Dit lijkt ons sterk, want er is nog helemaal geen verkoopsovereenkomst waarop de verkoopsakte kan gebaseerd worden.

Op onze vraag of er dan een B-plan is om de activiteiten van KDNU te garanderen indien er toch geen overeenkomst is, kregen we een negatief antwoord.

De onderhandelingen zouden nog bezig zijn en is er dus geen behoefte aan een B-plan.

N-VA Holsbeek vraagt zich af wat de betekenis dan is van “een B-plan hebben”.

 • Opvang en zorg huisdieren in Corona-tijden

Met veel plezier noteerden we de website-publicatie van het gemeentebestuur i.v.m. opvang en zorg voor de huisdieren in Coronatijden.  Vooral het thema sterilisatie wordt hier behandeld.

Volgens ons ontbreekt er echter een lijst van opvangmogelijkheden voor de huisdieren indien de eigenaar getroffen wordt door het virus en/of gehospitaliseerd wordt.

Dit kort overzicht van adressen zou alvast dat probleem van de eigenaars vergemakkelijken:

SAMARO                                KEULESTRAAT 77a TIELT-WINGE                        HOND EN KAT

KATTENHOTEL GARFIELD    HALDERSTRAAT 309 TIELT-WINGE                     KAT

Oh MY DOG                           AARSCHOTSESTEENWEG 839 VISSENAKEN    HOND

ANIMALBUS                           HERSELTSESTEENWEG 247 AARSCHOT          HOND EN KAT

EMMY’S                                  HUISKENS 49 RILLAAR                                       HOND EN KAT

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is