Nieuws uit de gemeenteraad -25 februari 2021-

Op 25 februari 2021

-GBS De Gobbel en De Zilverlinde: renovatie sanitair en stookplaats

Uiteraard keurden we de plannen goed voor de vernieuwing van het sanitair en de verwarming in GBS De Zilverlinde en De Gobbel.

-Omschakeling naar openbare LED-verlichting in gans Holsbeek

Tussen 2021 en 2030 zal in gans de gemeente Holsbeek de openbare verlichting vervangen worden door LED-verlichting. Dit zal een besparing van meer dan 40% mogelijk maken.

Reeds in november 2019 vroegen wij in de gemeenteraad om op het interessante aanbod van Fluvius in te gaan, maar daar had het bestuur toen geen oren naar. Een goede zaak dat er nu toch een planning opgemaakt is. Op termijn moet er zeker werk gemaakt worden van een doof- en dimplan, dat lamp per lamp en straat per straat kan aangestuurd worden.

Zowel RLNH, Natuurpunt Holsbeek als ook ANB hebben interesse om te bekijken hoe de vernieuwing van de straatverlichting binnen de gemeente zo natuurvriendelijk mogelijk kan gebeuren met speciale aandacht voor de vleermuizen. Hun activiteit wordt vaak verstoord door lichtvervuiling. Dit wordt trouwens ook als belangrijk actiepunt geformuleerd bij de opmaak van een “Vlaams plan voor de duisternis”.

Wij vroegen of er in samenspraak met de betrokken partijen kan overlegd worden. De technologie om aangepaste verlichting te voorzien bestaat, dus die kan maar beter benut worden en de biodiversiteit vaart en wel bij.

De betrokken schepen heeft er geen probleem mee dat er maatregelen genomen worden ter ondersteuning van de natuur maar geeft voorrang aan een veilige fietsverbinding tussen de deelgemeenten en wil zeker bekijken wat mogelijk is.

Zie bijgevoegde bijlage planning verledding voor Holsbeek

-Aanpassing prijzen verhuur Buurthuis

Door het opmerkzaam oog van ons gemeenteraadslid Sabine Wyns werd het bedrag voor de huur van de keuken voor een inwoner van Holsbeek terug van 150 naar 100 euro terug gezet. Het reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van november 2020 was fout en bij deze rechtgezet!

-Skateboarden in Holsbeek

Op de gemeenteraad van 8 september 2020 werd reeds aangehaald dat skaten onder jongeren weer ‘in’ is en de mobiele skateramp van de gemeente in het verleden een groot succes was en terug moest geplaatst worden, maar daar werd toen niet op ingegaan.

Daarom stuurde ons gemeenteraadslid Sabine Wyns samen met gemeenteraadslid Kim Theys een agendapunt in om te onderzoeken waar de mobiele skateramp van de gemeente gemakkelijk en functioneel kan geplaatst worden en deze skateramp ook zo snel mogelijk op een afwisselend aantal locaties te plaatsen. Een budgettaire evaluatie van een skatepark in Holsbeek te doen evenals mogelijke locaties i.s.m. de jeugd te zoeken en hier snel duidelijkheid in te scheppen; in de eerste plaats duidelijk te maken wat mogelijk is deze bestuursperiode. Het beleidsplan en de meerjarenplanning gaven ons alvast geen duidelijk beeld van de concrete plannen van het bestuur. Nog voor de gemeenteraad begon, zagen wij het antwoord al verschijnen in de pers.

Er komt een skatepark aan de voetbalterreinen van VK Holsbeek, de aanleg ervan kan nog even duren. Of er ook op de Bruul nog plaats is, wordt bekeken. De gemeente koopt een tweede set mobiele skatetoestellen aan, die in de vakanties zullen geplaatst worden. Wij hadden liever gezien dat die mobiele skaterampen voortdurend  op verschillende locaties geplaatst worden.

www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210224_93642305

www.hln.be/holsbeek/holsbeek-komt-met-nieuw-skatepark-en-materiaal-maar-...

-Trouwen in openlucht

Het huwelijk is voor vele koppels één van de  mooiste dagen van hun leven. Daar wordt zeer lang naar uitgekeken en vele jaren later bekijkt men nog steeds de foto’s en filmpjes van die dag.

Vandaar ons voorstel om ook in Holsbeek in de toekomst de mogelijkheid  te bieden om het burgerlijk huwelijk in openlucht te voltrekken en dan liefst op een mooie locatie. Wettelijk gezien mag je enkel in het gemeentehuis trouwen, maar je kan als gemeentebestuur beslissen om daar uitzonderingen op te maken, op voorwaarde dat de gemeenteraad goedkeuring geeft aan de voorgestelde locaties.

Volgens de schepen van burgerlijke stand kan er alleen maar strikt volgens de wet getrouwd worden op openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, bijvoorbeeld het kerkhof of openbare weg. Voorstel weggestemd dus.

Wij blijven alleszins in de toekomst uitkijken naar locaties, zoals, een groene plek rondom het gemeentehuis of een trouwlocatie in of rondom het kasteel Van Horst. De aankoop door de gemeente van een bos, natuurgebied zou ook als mogelijke trouwlocatie kunnen dienen.

-Wissel huishoudhulpen in maart 2021

Sinds 2013 wisselen de huishoudhulpen en personeelsleden van dienst gezinszorg, eerst jaarlijks, na een eerste aanpassing tweejaarlijks bij al hun klanten van het OCMW.

Omdat hier steeds meer uitzonderingen op gevraagd werden, maakte het bestuur een “Kader uitzonderingen op het roulatiesysteem” op. Klanten die palliatief zijn, heel recent hulp verkregen hebben of individueel te bespreken dossiers, hoeven niet te wisselen.

Voor N-VA Holsbeek is dit kader helemaal niet duidelijk opgesteld en niet transparant naar de buitenwereld.

In het laatste comité werden een aantal vragen om niet te wisselen geweigerd. Dat ging dan over mensen met dementie, Alzheimer, psychische problemen of erg hoge leeftijd waar vertrouwen en hechting een belangrijke rol spelen. Hier kunnen wij ons niet vinden in een verplichte wissel. Bovendien vinden wij de wissel van 38 huishoudhulpen bij 355 klanten onder nog steeds strenge coronamaatregelen niet gepast.

Al van in het begin van deze bestuursperiode vragen wij een grondige evaluatie van de wissel zowel bij het personeel als bij alle klanten. Volgens nieuwe schepen van welzijn Anne Van Goidsenhoven, die zich, vorige bestuursperiode,  niet kon vinden in de wissel,  verloopt alles steeds vlot en blijft de wissel onveranderlijk van kracht.

Wij zien echter steeds meer uitzonderingen aangevraagd en afwisselend aanvaard of geweigerd worden. Personeel moet zich keer op keer opnieuw bewijzen en na een moeilijke opstart, is het eens terug in een goed ritme, weer tijd om te wisselen. Klanten zijn bij elke wissel ongerust en vol stress. Ouderen die veel zorg nodig hebben, zijn  vertrouwd en gehecht aan hun hulp die ze telkens weer moeten inwisselen.

-Vaccinatiecentrum in Rotselaar

Wij vroegen een update :

Inwoners van Holsbeek, Rotselaar en Tremelo worden gevaccineerd in het vaccinatiecentrum Sportoase ‘De Toren’ in Rotselaar. De vaccinatie verloopt gefaseerd volgens specifieke doelgroepen en uitsluitend op uitnodiging van de Vlaamse overheid (bezorging via de post en via mail indien men aangesloten is op Mijn Burgerprofiel en er de Ebox geactiveerd heeft). De uitnodigingen worden verstuurd vanaf (vermoedelijk) midden/einde maart tot eind november. Het is de Vlaamse overheid die bepaalt wie wanneer aan de beurt komt. Het vaccinatiecentrum en de gemeente hebben daar geen vat op.

Voor specifieke vragen over het vaccin kunnen burgers terecht op www.laatjevaccineren.be.

Voor specifieke vragen over het vaccinatiecentrum kunnen burgers terecht op www.vaccinatierotselaar.be of op het telefoonnummer van het callcenter 016 15 12 12.

Op het nummer van het callcenter of in het gemeentehuis kunnen inwoners niet terecht om te vragen wanneer ze hun uitnodiging voor vaccinatie ontvangen.

Nieuwsupdates m.b.t. de coronavaccinaties worden vanuit onze gemeente gebundeld via www.holsbeek.be/coronavaccinatie.

Vanaf 1 maart ontvangen alle inwoners een brochure over het vaccinatiecentrum in de brievenbus. Hierin worden ze verder geïnformeerd over de vaccinatiecampagne en de werking van ons vaccinatiecentrum.

Wij vroegen of er vervoer voorzien is voor inwoners die niet op eigen initiatief in het vaccinatiecentrum geraken. Daar kan voor gezorgd worden door de Minder Mobielen Centrale, de CM die uitzonderlijk ook niet-aangesloten personen vervoert, of vrijwilligers van het OCMW. Minder mobiele mensen kunnen op de parking parkeren en daar zijn rolstoelen beschikbaar om hen naar de zaal te brengen.

-Voetpad Nobelberg

Het voetpad is momenteel in zo een erbarmelijke staat dat het onbegaanbaar is. De heraanleg van de Nobelberg zal nog wel een tijd op zich laten wachten.  Wij vroegen in  tussentijd het voetpad al te herstellen.

Volgens de bevoegde schepen heeft niet alleen de werf maar ook het slechte weer een herstelling verdaagd. Als de werken op Delleput afgerond zijn, zullen de klinkers heraangelegd worden.

-AED-toestellen en reanimatiecursus  

Er is een nieuw AED toestel geplaatst in Nieuwrode aan het Buurthuis. Wij vroegen of er ook in Kortrijk-Dutsel een toestel zal voorzien worden en of er in dit kader cursussen reanimatie worden georganiseerd voor de bevolking.

Volgens de schepen van welzijn zal er op langere termijn op de sportsite De Bruul een AED toestel van KDN United aanwezig zijn. Wij hadden toch liever een toestel gezien aan het gemeentehuis of OCMW-gebouw. Er waren een aantal reanimatiecursussen gepland, maar die zijn omwille van strenge corona-maatregelen uitgesteld. Van zodra het weer kan, zullen die doorgaan voor een breed publiek.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is