Nieuws uit de gemeenteraad -23 maart 2021-

Op 26 maart 2021

-Hulsbergweg: aanleg riolering en wegenis

De gemeenteraad keurde de werken goed voor de aanleg van gescheiden riolering en een nieuw wegdek in de Hulsbergweg. De kosten worden geraamd op 925.000 euro. Daarvan wordt een derde, 348.000 euro, betaald door de Vlaamse overheid als toelage voor de riolering. Voor Holsbeek bedraagt de rioleringsgraad (voorziene riolering) 61% en de zuiveringsgraad (afvalwater afgevoerd en gezuiverd) 51%. Nog werk aan de winkel dus!

-Aankoop gronden Bruul

Binnen de sporsite Bruul vallen 10 percelen bouwland. De gemeente heeft er reeds 8 in eigendom. Deze gemeenteraad werd beslist om de overige 2 percelen aan te kopen. De ontwikkeling van de site kan nu beginnen. 

Een concreet plan of toekomstvisie kan het huidig bestuur niet voorleggen??

-Nieuwe schoolbus

Een bestek werd uitgeschreven voor de aankoop van een nieuwe schoolbus. Het type schoolbus dat de gemeente beoogt kost in de dieselversie  285.000 euro. Er wordt helemaal niet uitgekeken naar alternatieven. De elektrische alternatieven kosten tussen de 450.000 en 500.000 euro. De markt voor elektrische touringcars en schoolbussen staat nog in de kinderschoenen. Hetzelfde geldt voor de hybride en waterstofbussen.  

De dieselversie is een goede keuze volgens ons, maar past dit wel in het ambitieus klimaatplan van het huidig bestuur dat Holsbeek klimaatneutraal wil zien, door CO2-uitstoot tot nul te herleiden?? De daad bij het woord voeren is een mooi spreekwoord.

Voor de duidelijkheid toch nog even onze insteek hier meegeven: wij steunen de uitbouw van een gemeentelijk klimaatplan dat haalbaar en betaalbaar is.

-Gemeentelijke dierenwelzijnsraad

Op aangeven van N-VA Holsbeek ondertekende de gemeente Holsbeek de beginselverklaring “Diervriendelijke gemeente” en behaalde zo in 2020 het provinciaal label “Diervriendelijke gemeente”. Een logische verdere stap in een vooruitstrevend beleid rond dierenwelzijn is de oprichting een dierenwelzijnsraad.  

Het doel van een dierenwelzijnsraad is in grotere mate de bescherming en het welzijn van dieren te bereiken door een nauwe samenwerking tussen geëngageerde inwoners, de gemeente, de bevoegde schepen voor dierenwelzijn en de aanspreekpunten voor dierenwelzijn binnen onze politiezone. De meerderheid stemde tegen een volwaardige dierenwelzijnsraad.

Een gemiste kans. Een volwaardige dierenwelzijnsraad kan het beleid van de gemeente met een kritisch oog bekijken, en bij elke beslissing nagaan of die het welzijn van dieren niet in het gedrang brengt. De raad kan het gemeentebestuur ook voorstellen doen die het welzijn van dieren ten goede komen. Meer communicatie, coördinatie en sensibilisering rond dierenwelzijn kan een goed, vooruitstrevend  lokaal beleid rond dierenwelzijn alleen maar versterken. Volgens het huidige bestuur zet de milieuadviesraad zich in voor dierenwelzijn en kunnen binnen deze adviesraad werkgroepen opgericht worden die gericht bepaalde acties rond dierenwelzijn uitvoeren.

Deze milieuadviesraad is echter de laatste jaren niet meer samengekomen. Wij zullen alvast nauwgezet opvolgen of er van deze adviesraad en eventuele werkgroepen ook snel iets in huis komt. Er is heel wat expertise en engagement omtrent dierenwelzijn aanwezig in de gemeente. Als we dit kunnen samenbrengen, leidt dit tot een goede ondersteuning van de nieuwe schepen van dierenwelzijn. Zo kan de organisatie en communicatie rond het zwerfkattenbeleid veel beter en moet er dringend werk gemaakt worden van een hondenlosloopzone.

-Vaccinatiecentrum: stand van zaken

Op onze vraag naar de opvulling van een reservelijst voor vaccinaties wanneer personen niet komen opdagen:

Volgens de laatste richtlijnen van de Vlaamse overheid moeten de open slots opgevuld worden volgens de huidige prioriteitenlijst van vaccinaties, met name zorgverleners en 65-plussers komen eerst aan bod. Onze gemeente doet ook een extra inspanning om te verzekeren dat alle 80-plussers gevaccineerd zijn. Als in de toekomst de groep van 65-plussers voldoende gevaccineerd is en er zijn toch nog open plaatsen, dan kunnen ook medewerkers van het vaccinatiecentrum gevaccineerd worden. Lijsten van onderwijzend personeel, politie, huishoudhulpen zijn ook beschikbaar bij onze gemeente.

De praktische organisatie en het beheer van het vaccinatiecentrum loopt op wieltjes. Alle beschikbare vaccins zij tot nu toe opgebruikt, nog niets is verloren gegaan. Een dikke proficiat voor de organisatie en alle medewerkers. Hopelijk komen er snel veel meer vaccins!

Voor actuele vaccinatiecijfers zie : www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller-cijfers-per-gemeente

Problemen met je afspraak: Vaccinatiecentrum callcenter: 016 15 12 12

Aangepast vervoer: VZW mobiel: 016 20 53 83

personenvervoer OCMW Holsbeek: 016 31 42 70

-Horecabon

Volgens een recente bevraging van Radio 2 samen met universiteit Gent werd in 60% van de gemeenten een coronabon uitgedeeld. Unizo heeft veel positieve reacties gekregen, coronabonnen worden massaal uitgegeven bij handelaars, ze zorgen voor extra koopkracht bij de mensen. Deze bonnen kunnen enkel uitgegeven worden bij plaatselijke handelaars, een rechtstreekse steun dus voor hen.

Voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van een gemeente zijn lokale winkels en de lokale horeca van wezenlijk belang.  Het is daarom logisch dat gemeenten handelaars in deze coronacrisis ondersteunen.

Wij willen hier alleszins ons voorstel van bijna een jaar gelden herhalen: een horecabon voor alle inwoners om te spenderen bij alle horecazaken zodra ze weer open zijn. Een zwaar getroffen sector die alle steun kan gebruiken.

Volgens de bevoegde schepen ondeneemt de gemeente al voldoende acties om de lokale handelaars te ondersteunen. Tja? 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is