Nieuws uit de gemeenteraad - 15 oktober 2019

Op 21 oktober 2019

Holsbeek sessies: N-VA onthield zich mbt. deze concerten gezien de hoge kost voor de gemeente. Andere invulling lijkt ons mogelijk om het buurthuis te promoten. De bevoegde schepen neemt onze opmerkingen mee en mikt tevens op intergemeentelijke samenwerking.

Asbestplan: de gemeente is bezig met inventarisatie van asbest en problemen hiermee binnen het gemeentelijk patrimonium. Algemene sensibilisering via de Hi. Meer samenwerking tussen milieu en openbare werken in de toekomst.

“Alternatief onkruidbeheer”: de keuze voor dit project is nog niet definitief, maar de gemeente zegt hier belang aan te hechten. De bevoegde schepen laat eea. in het midden en mikt op lokaal beheer door inwoners. N-VA blijft hier toch hopen op een iets meer gestructureerde aanpak, daar veel inwoners zich hier toch aan storen. Kortelings organiseert IGO een infosessie over onkruidbestrijding, de gemeente neemt hieraan deel. Positief!

Situatie kinderdagverblijf “De Sterrekes”: het nieuwe brandweerattest is nog niet voorhanden. De gemeente zegt dat dit komt door nog aan de gang zijnde werken en dat eea. meer tijd in beslag neemt gezien steeds strengere regelgeving. N-VA heeft hier begrip voor, doch het vorige attest is reeds vervallen sinds juni 2017. N-VA hoop dat deze situatie snel opgelost raakt gezien de betrokken kinderen en medewerkers.

Buurtinformatienetwerk (BIN): N-VA blijft ijveren voor het oprichten van buurtinformatienetwerken daar deze binnen de politiezone duidelijk een positieve invloed hebben op de criminaliteit. De gemeente neemt voorlopig zelf geen initiatief. N-VA betreurt dit maar hoopt op verandering in de nabije toekomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is