N-VA Holsbeek roept de gemeente op om de lokale economie en de verenigingen te steunen

Op 24 april 2020

Het coronavirus heeft ook Vlaanderen bereikt in alle hevigheid. Drastische maatregelen werden genomen om de verspreiding van het virus te beperken en om de volksgezondheid veilig te stellen.

Sinds 14 maart 2020 zijn alle indoor-evenementen verplicht afgelast, zijn de meeste handelszaken gesloten en blijven restaurants en cafés verplicht dicht.

Die maatregelen worden genomen in het belang van de volksgezondheid. Onze N-VA-fractie juicht toe dat volksgezondheid als absolute prioriteit wordt gezien. Iedereen moet nu samenwerken om erger zoveel als mogelijk te voorkomen.

De genomen maatregelen van het federaal rampenplan hebben echter ook zware gevolgen voor het dagelijkse leven van iedereen: burgers, maar ook verenigingen en middenstanders. Daarom willen we samenwerken om de sociale en economische gevolgen van die maatregelen te beperken, en de lasten te verdelen.

De Vlaamse Regering heeft meteen na de afkondiging van het rampenplan al heel wat stappen gezet om de meest negatieve gevolgen op te vangen voor de handelaars en bedrijven.

Ook in onze gemeente ondergaan de mensen de gevolgen van de coronacrisis. Gezien de grote inspanning die van iedereen worden gevraagd om het virus in te dijken, moet ook iedereen die de gevolgen van de genomen maatregelen draagt, evenzeer kunnen rekenen op de solidariteit van onze gemeenschap.

Om de lasten te spreiden, stelt onze fractie daarom voor op de gemeenteraad van 28 april 2020:

  • om te starten met de aanleg van een post-corona-steunfonds waarin onderstaande voorstellen kunnen opgenomen worden.
  • om een extra lokale hinderpremie  (500 euro) te voorzien voor bedrijven en zelfstandigen die verplicht moesten sluiten tijdens de coronacrisis.
  • om inwoners een horecabon (5 euro) te geven die ze bij alle horecazaken in de gemeente kunnen gebruiken zodra die weer open zijn. Op die manier worden de inwoners aangezet om snel weer op café en restaurant te gaan éénmaal deze pandemie achter de rug is. Dat zou een duwtje in de rug zijn van deze zeer zwaar getroffen sector.
  • om huurgelden en concessies op te shorten voor de periode van de crisismaatregelen van vb. Sportschuur, Buurthuis, sportinfrastructuur.
  • om een verenigingenfonds op te richten. Voor veel verenigingen zijn evenementen (eetfestijn, fuif, …) dé manier om hun werking te financieren. Die zijn allemaal afgelast en slaan een gat in de verenigingskassen. Als gemeentebestuur kunt u een fonds instellen waar getroffen verenigingen een tussenkomst kunnen vragen voor vb. de tevergeefs gemaakte kosten. De precieze modaliteiten legt u vast in overleg met uw verenigingen.
  • om een on-line activiteitenkalender voor 2020-2021 ter beschikking te stellen van de verenigingen om overlap van activiteiten te voorkomen.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is