N-VA Holsbeek opgetogen over Vlaamse steun voor lokale fietsprojecten

Op 1 oktober 2018, over deze onderwerpen: mobiliteit en ruimtelijke ordening, Verkiezingen 2018

PERSMEDEDELING 

Lijsttrekker N-VA Holsbeek, Jo Vanmechelen  (N-VA)

Plaats 2, Sabine Wyns (N-VA)

24/09/18

 

N-VA Holsbeek opgetogen over Vlaamse steun voor lokale fietsprojecten

 

N-VA Holsbeek is opgetogen met de steun van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voor fietsinfrastructuur in de Bruul en Gravenstraat en benadrukt hierbij het belang van mobiliteit in Holsbeek. 

 

Vlaanderen investeert de komende jaren een historisch hoog bedrag in fietsinfrastructuur: elk jaar wordt de (lang onbereikbare) kaap van €100 miljoen gerond. Dit jaar worden er zelfs voor €110 miljoen fietsinvesteringen vastgelegd. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert € 1,2 miljoen als hefboom voor 13 Vlaams-Brabantse fietsprojecten met een totale investeringswaarde van € 6 miljoen. Vlottere en veiligere verbindingen voor fietsers kunnen er dus alleen maar komen als ook de lokale besturen investeren in nieuwe fietsinfrastructuur. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ondersteunt lokale fietsinvesteringen via het Fietsfonds en wil vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen alle politieke partijen stimuleren om fietsinvesteringen in het  het bestuursakkoord te schrijven.

“Dit betekent voor Holsbeek een bijdrage van € 80.000 voor fietspaden op de Bruul en Gravenstraat en maakt het voor gemeenten makkelijker om ‘ja’ te zeggen tegen nieuwe fietsinfrastructuur.” zegt Sabine Wyns.

 

“Een mobiele gemeente“ is één van de pijlers van N-VA Holsbeek 

 

Naast voldoende fietsinfrastructuur, intergemeentelijke fietspaden en fietssnelwegen wil N-VA Holsbeek ook voldoende aandacht voor voetgangers, minder mobiele mensen en automobilisten.

“De verkeersdrukte is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Ook in onze gemeente merken we dat de verkeersdrukte gevoelig gestegen is als gevolg van het verkeersinfarct op de E314 en van het verkeer dat alternatieve routes probeert te vinden. Ingrepen in het mobiliteitssysteem moeten niet alleen de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid verbeteren, maar tegelijkertijd ook de leefbaarheid en de veiligheid bewaken.” zegt voormalig voorzitter van de verkeersadviesraad en  lijsttrekker Jo Vanmechelen.

 

Hierbij stellen wij onmiddellijk  een aantal maatregelen voorop: 

  • We ontmoedigen sluipverkeer door een goede doorstroming te voorzien op de hoofdwegen. 
  • Vlot en veilig verkeer betekent éénrichtingsverkeer invoeren waar mogelijk en de voorrang van rechts herbekijken.   
  • We ontwikkelen een systeem met slimme trajectcontrole via ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning) om sluipverkeer en zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren.
  • Die ANPR-camera’s kunnen we tevens ook inschakelen bij snelheidsbeperkingen om te waken over de verkeersveiligheid.Die camera’s kunnen ook al rijdend nummerplaten registreren en inbreuken afhandelen.
  • We handhaven de veiligheid door middel van intelligente controles rond scholen en investeren in veilige schoolomgevingen waar Ben Weyts ook verder zal blijven investeren.
  • N-VA Holsbeek zal ook blijven ijveren voor voldoende snelle bussen op intensief gebruikte trajecten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is