N-VA Holsbeek opgetogen met nieuwe vastlegging van de archeologische zone in de Wingevallei

Op 10 juli 2018, over deze onderwerpen: Goed wonen in Holsbeek, mobiliteit en ruimtelijke ordening

N-VA Holsbeek opgetogen met nieuwe vastlegging van de archeologische zone in de Wingevallei

De prehistorische sites langs de Winge in Holsbeek -die mede ontdekt werden door de Holsbeekse amateurarcheologen Gust Boschmans en Norbert Crabbé- hebben uiteindelijk dankzij minister-president Geert Bourgeois een vaste bestemming als archeologische zone gekregen. 

Archeologische zones worden geselecteerd op basis van twee elementen. Er is een goede aanwijzing voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er is een goede aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog voldoende goed bewaard is om archeologische waarde te hebben.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning ben je verplicht een bekrachtigde archeologienota op te maken wanneer de betrokken percelen slechts gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone liggen.
 
Door de grote maatschappelijke impact wordt de afbakening van de voorgestelde archeologische zone sterk ingekrompen en beperkt tot de ‘kernzone’ met de hoogste densiteit van archeologische waarnemingen. De percelen waar duidelijk recente bebouwing aanwezig is, en die niet teruggaan tot een historische bewoningskern zijn uit de afbakening genomen.

N-VA Holsbeek is uiteraard heel tevreden dat minister-president Geert Bourgeois rekening heeft gehouden met de bezwaren van de bewoners en er tegelijkertijd voor heeft gezorgd dat deze waardevolle archeologische zones beschermd blijven.

Prehistorisch sitecomplex van de Wingevallei
Voor Na

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is