N-VA Holsbeek gaat voor het behoud van het landelijke karakter van onze gemeente

De gemeenten in de rand rond Leuven ondervinden een steeds grotere druk vanwege de verstedelijking.

Dit resulteert in meer interesse vanwege projectontwikkelaars om hoogbouw te realiseren in een poging om in te spelen op de toenemende vraag naar appartementen, ook in onze gemeente.

N-VA Holsbeek is voorstander van het concept van kernverdichting, waar de dorpskernen groen en bruisend zijn met een rijk sociaal contact en lokale economie. We zijn echter ook voorstander van het behouden van het mooie landelijk karakter van onze gemeente waar een vlotte mobiliteit samengaat met een gepaste ruimtelijke ordening met voldoende parkeermogelijkheden voor de bewoners en bezoekers. 

Wij wensen dan ook een gezonde terughoudendheid te tonen op het goedkeuren van bijkomende appartementsgebouwen en willen het aantal vergunde bouwlagen beperken zodat we wel ons dorpsgevoel en -uitzicht kunnen behouden. 

N-VA Holsbeek is voorstander om nieuwe woonvormen te overwegen zoals co-housing, zorgwonen of kangoeroewonen.  Wanneer deze woningvormen ingevoerd worden kan dan ook gelijktijdig ingezet worden op het stimuleren van energetische renovatie.

Wij zullen ons beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening enten op bovenstaande principes wanneer de Holsbekenaar ons op 14 oktober zijn vertrouwen geeft.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is