Meer natuur

Op 19 maart 2020

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde onlangs via het agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen.
De ambitie van de Vlaamse regering is groot: 10.000 ha extra bos tegen 2030, waarvan 4.000 ha deze bestuurperiode én eveneens 20.000 ha extra natuur onder effectief natuurbeheer. Als we allemaal samenwerken, stijgen onze slaagkansen.
Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 een aanvraag indienen bij één van de drie oproepen, voor hun idee om in Vlaanderen meer natuur te realiseren.

De minister trekt 3,3 miljoen euro uit om hun initiatieven te ondersteunen. Er wordt een specifiek budget toegewezen om de sociale functie en toegankelijkheid te verbeteren van onze natuur, bijvoorbeeld door wandelpaden op maat van personen in een rolstoel.
1. 2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor natuurprojecten die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen.
2. 300.000 euro wordt uitgetrokken voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen, bijvoorbeeld via de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn. Daarmee wordt specifiek ingezet op de toegankelijkheid van natuurdomeinen.
3. 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor boscompensatie en bebossing om de bosuitbreiding in Vlaanderen een extra boost te geven.
Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, krijgen de volgende projecten voorrang:
• kleine wildernissen, stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven

• projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren

• projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel

• projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma
Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen vind je op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website:
- www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur
- www.natuurenbos.be/projectsubsidies-openstelling
- www.natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is