Internationale dag van de biodiversiteit

Op 22 mei 2020

Vandaag, 22 mei is het Internationale Dag van de Biodiversiteit. De term “biodiversiteit” verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio’s, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit. Door ook in Holsbeek zoveel mogelijk groene ruimte te creëren, wapenen we ons  tegen de gevolgen van de klimaatverandering, versterken we de biodiversiteit en maken we onze buurten aangenamer. Dit gaat over de gezondheid, het welzijn en de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen.

N-VA: investeren in natuur

N-VA heeft al meermaals een lans gebroken voor meer investeringen in natuur en biodiversiteit. Mark Demesmaeker, voormalig N-VA Europees Parlementslid steunde de verhoging van de Europese LIFE-programma’s voor 2021-2027. Bart Nevens, N-VA gedeputeerde voor leefmilieu, maakte met de provincie Vlaams-Brabant 170.000 euro  vrij voor de ondersteuning van 11 gemeentelijke projecten die de biodiversiteit een duwtje in de rug geven.

Projecten in Holsbeek

In de Hagelandse vallei waar het Dunbergbroek en het Kloosterbroek in Holsbeek deel van uit maken, loopt zo een LIFEproject. Met dit LIFE-project wil Natuurpunt de bedreigingen voor de natuurwaarden in het Hageland aanpakken. Herstel en uitbreiding van graslanden, venen en waardevolle bossen moeten zorgen voor habitatherstel van vele soorten en meer biodiversiteit.

https://www.natuurpunt.be/pagina/inleiding-life-hageland

Ook vanuit de provincie werd er voor Holsbeek 20.000 euro vrijgemaakt voor de uitbreiding van het leefgebied van de kamsalamander en andere amfibieën in het Holsbeeks Broek.

Een nog groener Holsbeek

Vlaams minister Zuhal Demir voorzag begin dit jaar 3,3 miljoen euro om Vlaanderen groener te maken. N-VA Holsbeek vroeg dan ook reeds in maart aan de gemeente Holsbeek om hiervoor projecten in te dienen.

De ambitie van de Vlaamse regering is groot: 10.000 hectare bos tegen 2030.

Eén miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor boscompensatie. Voorrang wordt gegeven aan speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsgebieden. In de beleidsnota van de gemeente Holsbeek staan alvast een heel  aantal actieplannen klaar die in aanmerking komen en waar we in Holsbeek zeker en vast gebruik konden van maken om een aanvraag in te dienen.

Helaas hebben de schepen van milieu Herman Theys en het huidig bestuur van de gemeente Holsbeek de uiterste indieningsdatum van 30 april aan zich laten voorbijgaan. Het beleidsplan van de gemeente lag al klaar in december vorig jaar, dus de coronacrisis kan geen excuus zijn om hiermee niet op tijd klaar te zijn geweest. Een gemiste kans voor meer natuur in Holsbeek.

In de toekomst gaat N-VA Holsbeek zich zeker en vast blijven inzetten en erop toezien om Holsbeek nog mooier en groener te maken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is