N-VA Holsbeek stelt zijn lijst voor

Op 30 juli 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

N-VA Holsbeek stelt zijn lijst voor 

Op maandag 2 juli maakte N-VA Holsbeek zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 bekend. Deze lijst, met 21 kandidaten, kreeg de unanieme goedkeuring van de leden van de lokale afdeling.

Het zijn gewone Holsbekenaren uit Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel en uit Holsbeek zelf, elk met een eigen kijk op hun Holsbeek en elk met een expertise die we nodig hebben. Samen vormen zij een team dat een dwarsdoorsnede is van de bevolking van onze gemeente: studenten, zelfstandigen, zorgkundigen, gepensioneerden, arbeiders, bedienden, landbouwers en dierenvrienden.

Alhoewel deze kandidaten erg verschillen van elkaar, hebben zij toch één gemeenschappelijk doel: ze willen allemaal het N-VA verhaal mee uitdragen:“Veilig thuis in een welvarend Holsbeek”. Elk van onze kandidaten komt op voor zijn of haar mening en is klaar om de spreekbuis te zijn voor zijn of haar deelgemeente.

Jo Vanmechelen uit Kortijk-Dutsel kreeg van het bestuur het volle vertrouwen om als kopman naar de kiezer te trekken. Hij gaat als kandidaat-burgemeester resoluut voor de sjerp. Jo was jarenlang voorzitter van de verkeersadviesraad. Hij wil met doordachte investeringen van Holsbeek een veilige en welvarende gemeente maken met een optimale jeugd- en sportwerking.

Op de tweede plaats staat Sabine Wyns uit Holsbeek, OCMW-raadslid sinds 2016 en vanaf het begin nauw betrokken bij N-VA Holsbeek. Zij gaat voor een verantwoord bestuur, transparante en duidelijke communicatie naar de inwoners toe en een sterk lokaal sociaal beleid. Zij draagt onze  Vlaamse eigenheid, erfgoed en taal hoog in het vaandel.

Vervolgens op plaats 3 staat Joke Gysel, tandarts en woonachtig in Nieuwrode. Zij is OCMW-raadslid sinds 2013 en ijvert voor een groter éénheidsgevoel in Holsbeek en een bruisend gemeenschapsleven. Haar spontaniteit zal daar zeker toe bijdragen.

Mia Demarsin uit Kortrijk-Dutsel, staat op plaats 4. Zij zou graag levendige, groene dorpskernen zien. Ook het behoud van open ruimte en steun aan de lokale economie zijn erg belangrijk voor haar. Nu zij op pensioen is, wil ze graag -tot onze grote vreugde- een actieve rol spelen in de politiek. 

Op plaats vijf staat Erik Pardon, geboren en getogen in Holsbeek. Als jonge Holsbekenaar heeft hij een open blik en een hart voor sport. Samen met ons wil hij zich inzetten voor méér veiligheid, voor het toerisme en de ondersteuning van sportclubs en verenigingen. 

Anne Grammet uit Nieuwrode staat op plaats 6. Als familievrouw en hondenliefhebster, wil Anne zich helemaal inzetten voor dierenwelzijn. Haar keuze voor N-VA hierbij was evident. 

Op plaats 7 staat Stijn Den Tempst, geboren in Sint-Pieters-Rode en woonachtig in Kortrijk-Dutsel. Zijn motto is: “Geen woorden maar daden“ en dat maakt hem ook onmisbaar als bestuurslid. Als geen ander weet hij hoe belangrijk voor alle deelgemeenten, infrastructuurwerken en de communicatie errond zijn. 

Met Sophie Grandjean op plaats 8 kiezen we voor een jong en nieuw gezicht. We zijn blij dat ze resoluut voor N-VA heeft gekozen.  Sophie werkt als dossierbeheerder in het UZ Gasthuisberg.  Ze wil graag het verschil maken in het aanpakken van de parkeer- en mobiliteitsproblemen in de dorpskern van Holsbeek.  Ook wil ze zich inzetten voor een uitgebreider aanbod aan activiteiten voor jongvolwassenen in onze gemeente.

Alex Verbinnen, onze voorzitter, staat op plaats 9. Met zijn uitgesproken meningen brengt hij alvast vuur in onze campagne.

Op plaats 10 staat Mieke Laridon.  Zij was al jaren lid van de partij, maar gaf nu aan dat zij een actieve rol wil spelen. Als hardwerkende zelfstandige vindt zij dat een sociaal bestuur vooral moet inzetten op begeleiden naar werk en ondersteunen waar nodig. “Zorgen voor elkaar” betekent voor haar ook:  Buurtinformatienetwerken opstarten, zorgzame buurten en goede kinderopvang.

Onze rots in de branding op plaats 11 is Michel Wierinckx. In Holsbeek staat hij paraat om te helpen waar hij kan en is hij nauw begaan met verkeersveiligheid, vooral rond de scholen. 

Jos Goethuys, op plaats 12,  was er 6 jaar geleden ook al bij. Hij staat als boswachter en jager dicht bij de natuur en het beheer hiervan. Ook onkruidbestrijding kan volgens hem veel beter georganiseerd worden in Holsbeek.

Op nummer dertien staat Patricia Luyten. Als nieuwkomer in Kortrijk-Dutsel wil zij meer ondersteuning voor lokale evenementen zodat iedereen zich thuis voelt in zijn dorp. Als zorgkundige in WZC Sint-Margaretha wil zij meer aandacht voor senioren en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Peter Van Geloven staat op plaats 14. Hij is doctor-ingenieur bij het Federaal Wetenschapsbeleid, dienst ruimtevaart en bij hem kan je altijd terecht voor technisch advies. Als Nieuwrodenaar wil hij meer burgerparticipatie, vlotte mobiliteit, uitbouw van Holsbeek als toeristische attractie met mogelijkheden voor de lokale middenstand en zonder overlast voor de bevolking. Het behoud van het landelijk en rustgevend karakter van het Hageland liggen hem na aan het hart. Daaruit volgt onder andere een verdere beperking van allerlei vormen van geluidsoverlast. Zijn motto is : beter één goede, lange termijn oplossing dan tien korte termijn lapmiddelen. 

Anneleen De Proost op plaats 15 is een sportieve mama van 3 dochters. Sporten in eigen dorp en meer voorzieningen voor de jeugd zijn dan ook belangrijke thema’s voor haar. 

Ortwin Reymen, op plaats 16, de nestor van onze N-VA-ploeg, wil zich voornamelijk inzetten voor 65-plussers. Waar kunnen die een beter luisterend oor vinden dan bij een actieve senior. 

Op 17 staat Julia Bueds. Als gepensioneerde in Nieuwrode wil zij graag goed onderhouden fietspaden, in alle uithoeken van de gemeente. 

Onze man uit Sint-Pieters-Rode: Peter Vandenbergh staat op plaats 18 en wil de verandering ook tot bij de inwoners van Rooi brengen.

Op plaats 19 staat Amber Janssen. Als jongste van de ploeg wil zij de jeugd een stem geven in Holsbeek. Ook dierenwelzijn ligt haar nauw aan het hart. 

Sibert Verbinnen staat op plaats 20. Hij is kabinetsadviseur bij de N-VA schepenen in Mechelen en zodoende is zijn kennis onmisbaar voor onze ploeg. Samen met ons wil hij werk maken van kwaliteitsvol onderwijs, een sterk woonbeleid en verdere digitalisering. 

Lijstduwer is Herman Van Criekingen, N-VA gemeenteraadslid: zijn hart ligt bij de lokale landbouw en de bescherming van onze Vlaamse identiteit en patrimonium. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is