Iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Holsbeek is ook van u.

U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Holsbeek noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)

Contactgegevens (niet verplicht)
1. Verkeer & Veiligheid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er zijn genoeg parkeerplaatsen in de dorpskernen
Holsbeek is verkeersveilig
Sluipverkeer moet meer ontmoedigd worden
Er moeten camera's met nummerplaatherkenning komen
Er moeten Buurtinformatienetwerken komen
2. Sport & Vrije Tijd
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Een sportcomplex in Holsbeek EN op de Bruul is nodig
Er is genoeg mogelijkheid tot ontspanning voor de jeugd
Er is genoeg ondersteuning voor het verenigingsleven
Er moet 1 gemeenschappelijke voetbalinfrastructuur komen
3. Communicatie
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik vind makkelijk mijn weg op de gemeentewebstek
Ik weet waar ik Holsbeek kan volgen op Facebook
Ik heb inspraak in het bestuur van de gemeente
Ik krijg voldoende info over ingrepen in mijn gemeente
Ik krijg genoeg info over beslissingen van het bestuur
4. Jeugd & Senioren
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is genoeg lager en kleuteronderwijs
Er is genoeg kinderopvang beschikbaar
Er zijn genoeg activiteiten voor senioren
De jeugdbewegingen krijgen voldoende gemeentesteun
Hulpbehoevende senioren krijgen aangepaste steun
5. Varia
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er moet een onkruidbestrijdingsplan komen
Open ruimte moet gekoesterd worden
Er zijn meer sociale woningen nodig
Sluikstorten moet strenger opgevolgd worden
Buslijn 310 moet frequenter rijden
U bent voor één dag burgemeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?